Afazi Belirtileri Nelerdir?

Afazi Belirtileri Nelerdir?

Beynin konuşma ile alakalı kısımlarında yaşanan tahribatlar afazi belirtileri ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin, beynin dil ve konuşmayı yöneten bölümlerinde yaşanan fiziksel bir tahribat afazinin nedeni olabilir. Düşünme becerilerine etki etmemekle birlikte... read more
Çocuklarda Konuşma Gelişimi

Çocuklarda Konuşma Gelişimi

Bireyin doğumundan itibaren başlayan konuşma süreçleri kendi yaşına uygun bir şekilde gelişme göstermelidir. Çocuklarda konuşma gelişimi de çocukların konuşmayla birlikte diğer gelişim süreçlerine doğrudan etkide bulunmaktadır. Bir dilin öğrenilmesi ile başlayan... read more
Gelişimsel Dil Bozuklukları Nelerdir?

Gelişimsel Dil Bozuklukları Nelerdir?

Konuşma işlevini sağlayan dilin gelişiminde yaşanan birtakım sorunlar gelişimsel dil bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. Konuşmanın gecikmesi ya da konuşma sırasında yaşanan standart dışı durumlar dil bozukluklarını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, dil... read more
Matematik Dersi Gerçekten Çok mu Zor?

Matematik Dersi Gerçekten Çok mu Zor?

Öğrenciler arasında matematik dersi ile ilgili pek çok efsane dolaşmaktadır. Bu efsanelerin hemen hepsi de, matematiğin zor olduğuna ilişkindir. Öğrenciler arasında yaygın olan inanış, neden matematiğin kolay olmadığı yönündedir? Aslında matematikle ilgili... read more
Beyin Temelli Öğrenmenin Özellikleri

Beyin Temelli Öğrenmenin Özellikleri

Genel anlamda bireyin çevresiyle olan belli bir seviyede olan etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı olan davranışlar bütününe beyin temelli öğrenme denilmektedir. Davranış değişimleri ise beyin temelli öğrenmenin özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.... read more