aba-yayın-matematik-dersi-gercekten-cok-mu-zor-

Matematik Dersi Gerçekten Çok mu Zor?

Öğrenciler arasında matematik dersi ile ilgili pek çok efsane dolaşmaktadır. Bu efsanelerin hemen hepsi de, matematiğin zor olduğuna ilişkindir. Öğrenciler arasında yaygın olan inanış, neden matematiğin kolay olmadığı yönündedir? Aslında matematikle ilgili düşüncelerimiz çok küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. Çocukların derse olan önyargıları kadar ailenin tutumu da matematiğe olan bakış açısını belirlemektedir.

Matematiğin öğretilmesinde soyut kavramlardan ziyade somut kavramlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu sayede çocukların dersi sevmeleri ve daha kolay anlamaları mümkün hale gelmektedir. Bir de dersin öğretilmesinde kullanılan yöntemlerin de önemi göz ardı edilmemelidir. Yapılan araştırmalara göre, çocukların matematik sevgisini önleyen en önemli etkinin aile yaklaşımları olduğu görülmektedir.

Ailelerin, çocuklardaki matematik bilgisini; parmak sayma, sayıyı parmakla gösterme ya da basit toplama-çıkarma işlemleri yapabilme becerilerine indirmeleri doğru davranış kalıpları olarak değerlendirilmemektedir.

Matematik Dersi Eğitiminde Somut Kavramların Önemi

Matematik eğitiminde soyut kavramlardan ziyade somut olanlara yönelik örnekler verilmelidir. Çocuklar 10 yaşından önce somut kavramları algılayabildikleri için matematik dersi eğitiminde bu kurala dikkat edilmesi gerekmektedir. Matematik ve özellikle geometri derslerinde görsel unsurların kullanılması, dersin kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.

6 yaşından önce somut kavramlarla verilen eğitimler, 6 yaşından itibaren matematiksel rakamlarla devam edebilir. Herhangi bir çocuğun sayıları 1’den 100’e kadar sayabilmesi, o çocuğun sayıları kavradığını göstermemektedir. Bu nedenle, eğitim sırasında ezberden ziyade matematiğin algılanıp algılanmadığına da dikkat edilmelidir.

Matematikle İlgili Önyargılar Değişir mi?

Çok küçük yaşlarda matematikle ilgili oluşan olumsuz düşünceler, ilerleyen yaşlarda matematik eğitiminin başarısını azaltmaktadır. Çocukların küçük yaşta bir şekilde edindikleri olumsuz düşünceler, ilerleyen yaşlarda ortadan kaldırılabilir. Aslında bu konuda öğretmenlere önemli işler düşmektedir. Matematiği çocuklara sevdirmek ve matematiğin aslında zor olmadığını onlara anlatmak öğretmenlerin görevi olmaktadır.

Matematiğin soyut yüzünden ziyade, günlük hangi işlerde kullanıldığı ya da diğer disiplinlerle olan ilişkileri detaylı bir şekilde anlatılabilir. Bu sayede çocuklarda, matematiği öğrenme konusunda bir merak oluşacaktır. Matematik, bir kitapta yer alan teorilerin anlatılması ve akabinde soru çözümleri yapılmasından daha önemli bir derstir.

Matematik dersi ve eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak için Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir? kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer konularda özenle hazırlanmış kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.