aba-yayın-zihin-gucu-basariyi-etkiler-mi

Zihin Gücü Başarıyı Etkiler mi?

Zihin yapısı sabit olan bir bireye göre zihin gücü ile başarının bir ilgisi olmadığı düşünülmektedir. Zihin yapısı sabit olan bireyler, başarının yetenekten kaynaklandığı inancına sahiptir. Zihin yapısı büyüme odaklı olanlar ise başarı ile ilgili farklı bir görüşü savunmaktadır. Onlar, genetiğin başlangıç noktasında önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, başarının çaba ve gayretle elde edildiğine inanmaktadır. Bu inanç durumu, bireyin yaşamında farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin, büyüme düşünce yapısına sahip olan öğretmenler, kendi bakış açılarını eğitim verdikleri ortama da yansıtmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerinin de çaba ile derslerden başarılı olabileceklerini düşünmektedir. Büyüme odaklı öğrenme düşüncesinin geliştirilmesi hem öğretmenler hem de öğrenciler için çalışmaya olan önem artması sonucunu doğurmaktadır.

Zihin Gücü Neden Önemli?

Zihin yapısı, bireyin davranış kalıplarını ve inançlarını yakından etkilemektedir. Zihin gücü sabit olan bireyler başarısızlık korkusuna sahiptir. Başarısızlık korkusu nedeniyle de zorlu faaliyetlere girişme konusunda pek istekli olmazlar. Ancak bu durum kabul edilebilir olmak zorunda değildir. Yani yapılan çok sayıda araştırmaya göre, doğru güdüleyici unsur bulunduğunda zihin yapısını değiştirmek mümkündür. Ödül ya da motive edici bir unsur sayesinde zihin yapısı büyüme odaklı hale getirilebilir.

  • Öğretmenin her bir öğrenci ile birebir ilgilenmesi ve değer verdiğini göstermesi,
  • Öğrencilerin başarılı olmak için sınıf içerisinde sorumluluklara sahip olması,
  • Öğrencilerin birbirleriyle değil, kendileriyle yarış içerisinde olmaları,
  • Öğretmenin, ileri seviye öğrencilere meydan okumayı amaçlası ve öğrencileri bu yönde teşvik etmesi,
  • Yüksek düzeyde akıl yürütme gerekli olan görevlerde çalışılması.

Öğrenciler Nasıl Hareket Etmeli?

Zihin yapısını büyüme odaklı hale getiren çalışmalar yapılarak öğrencilerin başarılı hale gelmeleri sağlanabilir. Çabanın ön planda olduğu zihin düzeyi, öğrencilerin mevcut durumdan daha ileriye gitmeleri için bir itici güç olmaktadır. Öğrenciler, kendilerini geçebilmek adına mücadele ederek potansiyellerinin üzerine çıkabilmektedir.

Öğretmenlerin, zihin yapısı sabit olan öğrencilerin gelişimi için öncelikle bu yapıyı değiştirmeye odaklanmaları gerekmektedir. Sabit zihin yapısı değiştiğinde de çalışmanın öne çıktığı gelişim kalıpları gelişebilir.

Zihin gücü ile başarı arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamak için Stem’den Steam’e: Sanatı Entegre Eden Beyne Uyumlu Stratejiler ve Dersler kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer ilgi çekici yayınlara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.