aba-yayın-gelisimsel-dil-bozukluklari-nelerdir

Gelişimsel Dil Bozuklukları Nelerdir?

Konuşma işlevini sağlayan dilin gelişiminde yaşanan birtakım sorunlar gelişimsel dil bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. Konuşmanın gecikmesi ya da konuşma sırasında yaşanan standart dışı durumlar dil bozukluklarını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, dil bozukluğu sorunu yaşayan çocukların diğer gelişim süreçlerinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Dil bozukluğu durumunda dil gelişiminde bazı yavaşlamalar gözlemlenmektedir. Yani dil gelişimi, bireyin zeka düzeyinin gerektirdiği düzeyin altında bir gelişime sahip olabilir. Bireyin yaşı ve potansiyel zeka seviyesine göre durum tespiti yapılmaktadır. Bireyde gözlemlenen dil bozukluğu durumunda bireyin muhakeme etme ve akıl yürütme gibi eylemlerde de yetersizlikler yaşandığı görülmektedir. Gelişme seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan dil bozuklukları çocuklarda %2 ile %7 oranında ortaya çıkmaktadır.

Gelişimsel Dil Bozuklukları Tedavisi Var mı?

Dil bozukluğu sorunları görülen bireylerde belirli aralıklarda terapiler uygulanmaktadır. Bu terapiler sayesinde bireylerin konuşma ve dil becerileri ciddi düzeyde gelişme göstermektedir. Alıcı dilde ya da ifade edici dilde yaşanan sorunlar dil bozukluklarının türü hakkında fikir vermektedir. Gelişimsel dil bozuklukları konuşmada görülen sorunlarla birlikte genellikle bireyin anlamasında herhangi bir sorunu beraberinde getirmemektedir.

Dil bozukluğuna sahip olan bireylerde genellikle sözcük dağarcığı da kısıtlı bir düzeydedir. Bu durum, konuşma boyunca kullanılan kelime sayısının normalden daha az olmasına neden olmaktadır. Üç yaşın altındaki çocuklarda dil sorunları bazı durumlarda herhangi bir müdahale gerektirmeden üç yaşına kadar kendiliğinden düzelebilmektedir. Erkek çocuklarda dil sorunlarına kız çocuklarına nazaran daha sık rastlanılmaktadır.

Dil Sorunu Tespitinde Neler Yapılmalı?

6 yaşına kadar olan dönemde dil sorunu ile karşılaşıldığında emin olmak adına dil değerlendirme testleri yapılmalıdır. Konuşma terapisi uzmanının tespitleri doğrultusunda nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğine karar verilmektedir.

Dil sorunları doğuştan meydana gelebileceği gibi yaşanan bir travma sonrasında da ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda sorunun derinine inilerek psikolojik bir destek almak da yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Problemin nedeni tespit edildiğinde doğru bir tedavi yöntemi uygulamak mümkün olmaktadır.

Gelişimsel Dil Bozuklukları bireyin gelişiminde önemli sorunlara neden olabilmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın Dil ve Beyin 1 kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer kitaplara ulaşmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.