abayayın-is-fikri-gelistirme-sureci-elif-damla-arisan-biyogirisimcilik-kitabi

İş Fikri Geliştirme Süreci: Elif Damla Arısan – Biyogirişimcilik Kitabı

İş fikri geliştirme süreci, ürünün ilk aşamasından son aşamasına ulaşana kadar geçen bir süreci anlatmaktadır. Çünkü, aslında her şey bir fikirle gündeme gelir ve sonraki aşamalarda gelişerek sonuca ulaşır. İş fikrinin geliştirilmesi aşamasında girişimcinin, fikir geliştirme sürecini ciddi bir disiplinle yürütmesi gerekmektedir. Çoğu sektörde fikir gelişim süreci, disiplinli bir aşamadan sonra yeteri kadar olgunlaşmaktadır. Bir tek, biyogirişimler sırasında sahip olunan fikirler, iş fırsatına dönüşemediği durumlarda bile bilime bir katkı sağlamaktadır. Çünkü fikrin işlenmesi ile birlikte bilimsel durumlar analiz edilmekte, nelerin olabileceği ya da olamayacağı açığa çıkmaktadır. İş fikri GELİŞTİRME yöntemleri herhangi bir fikrin sonuca ulaşmasında izlenen patikaları belirtmektedir. Bu aşamada biyoteknoloji ve inovasyon kavramları da göze çarpmaktadır.

İş Fikri Geliştirme Süreci: İş Fikri Örnekleri

İş fikri örnekleri incelendiğinde biyogirişimcilik süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının bile başarı kazandırdığı görülmektedir. Biyogirişimcilik macerasında girişimin sonuçlanması anlamında başarısızlıkla sonuçlanan Quartet girişimi, tüm dünyada güzel bir örnek sayılmaktadır. Girişim, hedeflenen amaca ulaşma konusunda başarısızlık olarak sayılsa da aslında bilimin, bilinmeyenlerini ortaya çıkarması anlamında büyük bir başarı olmuştur. Girişimler sırasında buluşçular tarafından yapılan AR-GE tecrübeleri bilimin ilerlemesi için yeterli sonuçlar sağlamıştır.

Girişimci fikri GELİŞTİRME aşamasında doğru hamleler yapsa bile fikrin fırsata dönüşmesinde organizasyonel bozukluklar, süreci kısa sürede bozabilmektedir. İş fikirlerinin gerçekleşmesini önleyen en büyük etken de organizasyonel bozukluklar olarak göze çarpmaktadır. İş fikri geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan ekibin bir araya getirilememesi, zaman ve yer ile ilgili hataların yapılması ve farklı unsurların da etkisi ile sağlam fikirler işe dönüşememektedir.

İş Fikri Üretmek İçin Kaynaklar Nelerdir?

İş fikri ÜRETMEK için KAYNAKLAR incelendiğinde “yaratıcılık” kelimesi ön plana çıkmaktadır. Yaratıcılık, Sermayesiz is fikri geliştirme metodu olarak ifade edilse de aslında bu yetinin ortaya çıkmasına yol açan farklı unsurlar bulunmaktadır. Kişinin farklı ortamlarda çalışması, fikir tartışmalarında yer alması, mevcut sorunların çözümleri için birbiri ile ilişkili çizimler yapması ve rol model olabilecek bireylerle sorunların tartışılması gibi unsurlar yaratıcılık kabiliyetini artırmaktadır. Girişimcilik için fikrin oluşmasına zemin hazırlamak gerekmektedir. Bugün akla gelen ancak somut olduğu anlaşılamayan bir fikir, ilerleyen bir zamanda önemli hale gelebilir. Bu nedenle, önemli fikirlerin bugün işlevsel olmamasına rağmen not alınması, ilerleyen zamanlarda verimli fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. İş fikri geliştirme aşamasına not alarak başlamak, yararlı bir fikir geliştirme hamlesi olarak değerlendirilmektedir.