aba-yayın-beynin-yapisi-neden-her-beyin-essiz

Beynin Yapısı: Neden Her Beyin Eşsiz?

Beynin yapısı farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Beyin, eğitim alınan yıllarda ve sonrasında önemli değişikliklere uğramaktadır. Yaş ilerledikçe de bu durumu gözlemlemek mümkündür. 4 yaşındaki bir kişi ile 74 yaşındaki bir kişinin beyinlerinin farklı olması normal karşılanmalıdır. İnsan yaşlandıkça dikkat sisteminin daha fazla geliştiği görülmektedir.

Bu durumu sezgisel olarak biliyor olsak dahi bu durum gerçeği yansıtmaktadır. İnsan yaşı değiştikçe bir göreve odaklanma süresi ve kapasitesi de değişmektedir. Örneğin genel bir kural olarak insan kendi yaşı kadar herhangi bir göreve odaklanma süresine sahip olmaktadır. Yani bu süreyi dakika cinsinden dikkate almamız gerekmektedir. Elbette bu süre için de bir üst sınır bulunmaktadır. Üst sınır yetişkinlerde maksimum 20 dakikadır. Bu durumun istisnaları da mevcuttur.

Beynin Yapısı: Bir Beyni Benzersiz Kılan Nedir?

Beynin yapısı yaşa göre ciddi anlamda farklılaşabilmektedir. İnsan yaşı, sahip olduğu motivasyonu da önemli derecede etkilemektedir. Ödül vererek insanların motivasyonlarını etkilemek belli dönemlerde mümkün olmaktadır. Bu duruma örnek vermek gerekirse 4 yaşındaki bir çocuğa ödül vererek onun bir eylemde bulunmasını sağlayabiliriz. Ancak bu durum bir üniversite öğrencisi için söz konusu olmayabilir. İnsan yaşına ve yapısına göre teşvik edici unsur, doğru bir şekilde belirlenmelidir. Aksi durumda istenen sonucu elde etmek mümkün olmayacaktır. Yaşlanan bir beyinde farklı değişimler görülmektedir. Yaşlanan bir beyinde, genç beyne göre daha az renkte gri madde bulunmaktadır.

Yaş İlerledikçe Beyin Değişir

Yaş ilerledikçe beyinde fiziksel değişiklikler yaşanmaktadır. İnsan yaşlandıkça beynin şekli hacimsel olarak küçülmektedir. Beynin motivasyon ve ödül sistemleri için merkez olan alanın hacimsel olarak %25 düzeyinde küçüldüğü de görülmektedir. Yaş dışında beyin yapısını genetik faktörün de önemli derecede etkilediği bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre beyin yapısındaki benzerliklerin çok büyük bir oranda kalıtımla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. İnsanın genetik yapısı, o insanın farklı fiziksel ve zihinsel yetenekleri sergilemesine olanak tanıyabilmektedir. İnsan IQ’su dahi genetik faktörlerden ciddi düzeyde etkilenmektedir. Yapılan başka araştırmalar, seçimlerimizin genlerimizi etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Yani spor, diyet ve diğer aktiviteler genlerimizi önemli düzeyde değiştirme potansiyeline sahiptir.

Beynin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından kaleme alınan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Aba Yayın tarafından satışa sunulan diğer kitaplar hakkında Aba Yayın resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.