abayayın-inovasyon-sureci-ve-yasam-bilimleri-sevgi-salman-unver

İnovasyon Süreci ve Yaşam Bilimleri-Sevgi Salman Ünver

İnovasyon süreci yenilikçi bir girişimci tarafından ortaya atılan bir fikirle başlamaktadır. Piyasada yer alan bir eksikliğin, bu sayede, yenilikçi düşünce yapısı ile çözüme ulaşabileceği görülmektedir. Buluş ve inovasyon kavramları birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Start-up firmaları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda biyoteknoloji alanında önemli yeniliklere ulaşılmaktadır.

Start-up firmaları, biyoteknoloji alanında yeniliklerin ortaya çıkarılmasında öncü bir role sahiptir. Hatta start-up girişimlerinin pek çoğunu da akademik bağlantısı olan girişimler meydana getirmektedir. Biyoteknoloji alanı, yapısı gereği disiplinli ve uzun süren araştırmalara ihtiyaç duyduğu için akademik süreçler, biyoteknoloji alanında önemli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. İnovasyon yönetimi kavramı da bu oluşumda önemlidir.

İnovasyon Süreci İçerisinde İnovasyon Yönetimi

İnovasyon süreci inovasyon yönetimi içeren aşamaları içerisinde barındırmaktadır. İnovasyonun doğru bir şekilde yönetilmesi, inovasyonun pazara sunulması için gerekli olan unsurların doğru olarak yönetilmesini anlatmaktadır. Bu süreç içerisinde gerekli olan organizasyonu sağlamayı, sürecin idare edilmesini, onayları ve sürecin kontrol edilmesini barındırmaktadır. İnovasyonun yönetilmesinin çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bu yönetim disiplinli bir şekilde gerçekleştiğinde;

  • Yeni bir ürün ortaya koyulması ve bununla pazara girilmesi,
  • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi ile aynı pazardaki rekabette fark ortaya koyulması,
  • Firma içerisindeki mevcut maliyetlerin kontrol altında tutulması ile firma karının artırılması,
  • Daha yüksek gelir getiren yeni iş modellerinin ortaya koyulması gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır.

İnovasyon sürecinin aşamaları disiplinli bir şekilde takip edilerek sonuca ulaşılmalıdır. Günümüzde mevcut olan İnovasyon Örnekleri göz önüne alındığında inovasyonun kurumlara sağladıkları katkının önemi göz ardı edilmemelidir.

Biyoteknoloji İnovasyonlarının Ticarileşmesi İçin Gerekli Olan Aşamalar

Biyoteknoloji İnovasyon süreci kısaca üç temel aşamadan meydana gelmektedir. Bu üç aşama sonucunda inovasyonun ticarileşebildiği görülmektedir. Bu aşamaların ilki üniversite aşamasıdır. Üniversitelerin temel araştırma laboratuvarlarında uzun soluklu ve kapsamlı çalışmalar yapılabildiği için biyoteknoloji fikirleri genellikle üniversitelerde gün yüzüne çıkmaktadır. Üniversite aşamasında üretkenlik ön plandadır ve bu nedenle projeler, üniversite aşamasında ciddi anlamda gelişebilmektedir. Türkiye’de start-up firmalar bu projelerin temelini atmaktadır.

Sürecin ikinci aşaması, üniversite ile sanayi işbirliği aşamasıdır. Bu aşamada sanayi tarafından finansal ve altyapı desteğinin sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesi ve uygulama standartlarının belirlenmesi gerçekleşmektedir. Sürecin son aşamasını ticarileştirme ortaklıkları oluşturmaktadır. Bu aşamada, fikir, ürün haline dönüştürülerek ticarileştirilmektedir. Oluşturulan iş planı çerçevesinde ürün yönetimi ve takibi gerçekleştirilir. İnovasyon süreci kapsamlı aşamaları ile yeni ürünlerin üretilmesine öncülük etmektedir.