bilgi-ogrenme-yontemleri-kagit-uzerinden-mi-ekrandan-ogrenmek-mi

En Etkili Bilgi Öğrenme Yöntemleri Hangileridir?

Bilgi öğrenme yöntemleri gün geçtikçe değişmeye ve gelişmeye hızlı bir şekilde devam etmektedir. Tabletlerin ve e-okuyucuların yaygınlaşması ile birlikte eğitim materyalleri de değişiklik göstermeye başladı. Dünya geneline bakıldığından bazı okulların e-kitaplar yaygınlaştığı için basılı kitapları kaldırdıkları görülmektedir. Ancak bu değişimin insan beyni üzerinden nasıl bir etkisi olduğunu da dikkat almak gerekmektedir. 15 yıllık veriler göz önünde bulundurulduğunda bilginin ekrandan ziyade kağıttan öğrenilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda beynin kağıttan öğrendiği bilgiyi daha çabuk hatırladığını ve kağıttan öğrenmenin daha hızlı gerçekleştiğini göstermektedir. Kişinin sunulan bilgiyi daha çok algılaması, kağıt üzerinden daha çabuk gerçekleştirilmektedir.

Bilgi Öğrenme Yöntemleri Bu Kadar Fark Oluşturur Mu?

Bilgi öğrenme yöntemleri söz konusu olduğunda çok konuda çok sayıda çalışmalar yapıldığı bir gerçektir. 11.sınıfa giden 72 öğrenci üzerinde yapılan çalışma da bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 72 çocuğa herhangi bir hikaye parçasını okumaları istenmiştir. Çocukların yarısı hikayeyi tabletten okurken diğeri yarısı da hikaye kitabından okumuştur. Okuma seansı tamamlandıktan sonra 72 çocuk da teste tabi tutulmuştur. Test sonucunda kağıt üzerinden hikayeyi okuyan çocukların hikayeye ilişkin soruları daha kolay ve başarılı bir şekilde cevapladıkları tespit edilmiştir. Test dışında her iki grup da anlama sınavına tabi tutulmuştur. Anlama sınavı sonucu da değişmemiştir ve kağıttan okuyan grubun konuyu anlama seviyesi daha yüksek çıkmıştır.

Ekrandan Okuyanların Performansları Neden Düşük Çıkmakta?

Etkili öğrenme teknikleri bakımından kıyaslandığında ekrandan okuyan çocukların performansları düşük olarak tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak; ekrandan okuyan çocukların sayfa değiştirmek için ekranda tıklamalar ve kaydırmalar yapması, konunun akılda kalmasını zorlaştırmaktadır. Hikayeyi kağıt üzerinden okuyan çocukların sayfa değiştirme kolaylıkları konu üzerinden rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu durum ise öğrenmeyi ve konunun akılda kalmasını kolaylaştırmaktadır. Kalıcı öğrenme nasıl olur sorusuna bu durumda verilebilecek en doğru cevap, ekrandan öğrenme yönteminden ziyade bir bilgiyi kağıttan okuyarak öğrenme olacağı şeklinde verilebilir. E-okuyucular üzerinden okunan bir bilginin de dokunma hissini vermemesinden kaynaklı olarak etkili bir öğrenme metodu olmadığı söylenebilir. Yapılan diğer çalışmalara göre bir metnin hatırlanması sırasında sayfanın fiziksel yapısı, konunun hatırlanması için etkili olmaktadır. Kişi konuyu hatırlamaya çalıştığından sayfanın köşelerini hatırlayarak bu konuda başarı sağlamaktadır. Bilgi öğrenme yöntemleri kıyaslandığında ekrandan öğrenmeden ziyade bilginin kağıttan okuyarak öğrenilmesi daha verimlidir.

David A.Sousa tarafından yazılan ve Aba Yayın tarafından satışa sunulan ‘Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir?’ kitabına ulaşmak için Google Play Store’u ziyaret edebilirsiniz.