dikkat-ve-hafiza-uzerinde-teknoloji-etkileri

Dikkat ve Hafıza Üzerinde Teknoloji Etkileri

Yapılan çalışmalar teknoloji etkileri olarak dikkat ve hafızanın teknolojiden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Uzun süre teknoloji kullanımının dikkat ve hafıza üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere neden olduğu ortaya çıkmıştır. Çocukların beyinlerinin teknolojiye maruz kalması, bu beyinlerin farklı şekillerde etkilenmelerine neden olmaktadır. Çocuklar çevreleri ile etkileşim yaşadıkça edinmek istedikleri bilgileri hızlı bir şekilde tarayarak ve öğrenerek elde etmektedir. Çocukların yaygınlaşan teknoloji ile birlikte daha üretken bir yapıya sahip oldukları, aynı anda çoklu veri kaynaklarına erişimlerinin de hız kazandığı ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin olumlu etkileri yanı sıra olumsuz etkilerinin de olduğu görülmektedir. Herhangi bir bilgiyi öğrenmek için herkes tarafından önemli ölçüde dikkate ihtiyaç bulunmaktadır.

Teknoloji Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Teknoloji etkileri olumlu ve olumsuz anlamda kendini göstermektedir. Yeni bir bilgi öğrenme sürecinde dikkat kavramının önemi göz ardı edilmemelidir. Bireyde dikkat olmadığı zaman herhangi bir konu hakkında muhakeme yapması, problemlerin ve sorunların çözümünü gerçekleştirmesi ve yaratıcılık kavramını ön plana çıkarması mümkün değildir. Çocukların beyinleri, gelişen teknoloji nedeniyle sürekli olarak birçok uyarıcı ile aynı anda uğraşmak durumundadır. Sürdürülebilir dikkati elde etmek için bu tarz bir durum pek de yararlı olmamaktadır. Ancak çocuklar sürdürülebilir dikkati kaybetmek pahasına bu şekilde yetiştirilmektedir. Bu yeni yaşam tarzına uyum sağlamayı başaran çocuklar ise ebeveynleri tarafından ödüllendirilmektedir. Beyin mevcut bir işle uğraşırken ikinci işe geçtiğinde ilk işe ait verilerden bir kısmını kaybetmektedir. Teknoloji olumsuz etkileri bu durumda olduğu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Birden Fazla İşle Uğraşmak Olumlu Bir Eylem Değil!

Bir işle uğraşırken diğer işe kısa süre içerisinde geçmek çocukların dikkatlerine ciddi anlamda zarar vermektedir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde beyin, nöral kaynaklardan zor olan bir görevi talep etmektedir. Bu zor görev beynin yeni göreve yönlendirilmesidir. Bireydeki belleğin de belirli bir kapasitesi olduğu için bu durum, belleğin sınırlarının aşılmasına neden olacaktır. Yeni göreve ait bilgiler elde edilirken ilk göreve ait bilgiler unutulmaktadır. Bu durum aynı zamanda bilişsel aşırı yüklemeye de neden olmaktadır. Bu tarz bir öğrenme şekli, yeni görevlerin yeterince ve hakkıyla öğrenilmesini engellemektedir. Öğrenciler yeni bilgileri bu nedenle kavrayamadıkları için, öğrenme sonucu alınan bilgileri kavramsal bilgilere dönüştürememektedir. Farklı nedenlerden ötürü Teknolojinin sosyal hayata etkisi de görülebilmektedir. Teknoloji etkileri bilgi akışının beyin ile olan ilişkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

David A.Sousa tarafından yazılan ve Aba Yayın tarafından satışa sunulan ‘Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir?’ kitabına ulaşmak için Google Play Store’u ziyaret edebilirsiniz.