abayayın-sirket-kurmak-ve-global-pazarlara-acilmak-isil-aksan-kurnaz

Şirket Kurmak ve Global Pazarlara Açılmak- Işıl Aksan Kurnaz

Şirket kurmak herhangi bir iş fikrinin kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi ve yasal sürece kavuşturulmasını ifade etmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte klasik iş modelleri de oldukça değişmiştir. Teknolojinin farklı bir boyuta ulaşması sonucunda hızla gelişebilen, esnek yapıya sahip ve açık iş modelleri ortaya çıkmıştır. Biyoteknoloji alanında ise araştırma ve geliştirme süreci normalden uzun olabilmekte, süreç boyunca yüksek maliyetlere katlanılabilmekte ve süreç sonunda üretilen ürünlerin ticari platformlara sokulması önemli yasal mevzuatlara dayanabilmektedir. Bu nedenle, biyoteknoloji alanında yatırımlardan yüksek geri dönüş almak son derece önemlidir. Yüksek maliyetler nedeniyle, biyoteknolojik ürünlerin global ölçekte faaliyet göstermesi zorunlu olmaktadır.

Şirket Kurmak İçin Bazı Kuralların Belirlenmesi

Ticari işletmenin faaliyet göstermesinin ilk aşaması şirketleşme eylemi ile gerçekleşmektedir. Şirketin kurulum aşamasında verilmesi gereken bazı önemli kararlar bulunmaktadır. Bu kararların en başında, şirketin hukuki yapısının belirlenmesi bulunmaktadır. Şahıs şirket kurmak, limited şirket kurmak ya da Anonim şirket kurmak konusuna karar verilmelidir. Limited şirket kurmak için kaç kişi gerekli ve mevcut şirket yapısı buna müsait mi, Tek kişilik şirket nasıl kurulur ve nasıl idare edilir gibi soruların cevaplarının da ciddi anlamda bilinmesi gerekmektedir.

Kurulan şirketin hangi alanlarda pazarlama yapacağını belirlemek önemlidir. E-ticaret için şirket kurmak da farklı kıstaslara dikkat etmeyi gerektirmektedir. Şirketin hukuki yapısı belirlendikten sonra, şirketin kuruluş aşamasında NACE kodları aracılığı ile faaliyet alanı belirlenmelidir. Şirketin faaliyet alanı kadar, hangi ölçekte hizmet sunmayı hedeflediği de önemlidir. Uluslararası alanda faaliyet göstermeyi hedefleyen bir firmanın vergi konularını göz önüne alması gerekmektedir.

Biyoteknoloji Şirketi Kurmak

Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, diğer firmalardan oldukça farklıdır. Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların sonuca ulaşma süreleri diğer sektörlerdeki firmalara göre daha uzundur. Ayrıca bu sektörde, firma maliyetleri de daha yüksek gerçekleşmektedir. Bu sebeplerden ötürü, biyoteknoloji firmalarının üç temel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu temel ihtiyaçlar şunlardır:

  • Ürün geliştirme sürecindeki zorluklarla baş edebilmeleri için devlet teşvikleri, fonlar ve diğer yatırımları almaları,
  • Farklı akademik disiplinlerin ve farklı firmaların bir arada çalışması ve senkronize olması,
  • Mevcut olan bilginin üretim aşamasında kullanılması ve yeni ortaya çıkan bilgilerin de kısa sürede elde edilerek sürece eklenmesi.

Biyoteknoloji alanında iş kurmak için işin gelire dönüştürülebilmesine vesile olacak bir iş modeli oluşturulmalıdır. Bu nedenle, doğru iş modelini bulmak için şirketleşme aşamasından önce, sağlam bir ön çalışma yapılması elzemdir.