aba-yayin-otizm-neden-olur-sadece-genetik-bir-hastalik-midir

Otizm Neden Olur? Sadece Genetik Bir Hastalık Mıdır?

Otizm neden olur sorusunu ‘otizm yalnızca genetik bir hastalık mıdır’ tarzında bir soru takip etmektedir. Otizm yalnızca genetik bir hastalık değildir. Otizmin oluşmasına neden olan pek çok çevresel faktör tespit edilmiştir. Bu duruma örnek olarak tek yumurta ikizlerinden birinin otizmli olup diğerinin otizmli olmaması gösterilebilir. Bu durum, otizm durumunun tamamen genetik bir sebeple meydana gelmediğine bir kanıt oluşturmaktadır.  Ayrıca son dönemde otizmin meydana gelmesinin nedeni olarak çevresel faktörlerin üzerinde durulmaktadır. Çevresel faktörlerin genetik faktörlere göre kontrol edilebilir düzeyde olması, otizm konusunda çevresel faktörlerin üzerinde durulmasına yol açmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ‘epigenezis’ kavramının, çevre ile genler arasındaki ilişkide anahtar rol oynadığı saptanmıştır.

Sonradan Otizm Neden Olur?

Sonradan otizm neden olur sorusuna yaşanan bir rahatsızlığın otizme yol açabileceği cevabı verilebilir. Beyni sonradan hasar gören çocuklarda otizm rahatsızlığının sonradan ortaya çıktığı görülebilmektedir. Bu duruma beyin iltihabının neden olduğu örneklere rastlanmaktadır. Ayrıca anne karnındaki bebeğin anne karnında bulunan ve antikor adı verilen bazı maddelerden etkilendiği kabul edilmektedir. Bu maddelerin bebeğin beyninde tahrip oluşturduğu söylenmektedir. Ayrıca endüstriyelleşmenin de otizm durumuna neden olduğu yönünde düşünceler bulunmaktadır. Bu sorunların başında hava ve su kirliliği gelmektedir. Ancak anne karnındaki bebeğin, annenin maruz kaldığı kirli hava ve su sonucunda oluşan otizmle bir ilgisinin bulunmadığı çalışma sonuçları elde edilmiştir. Başka bir çalışmada, hamile annenin kirli hava olarak dizel, manganez, cıva ve kurşuna maruz kalması ile otizm arasında bir ilişki tespit edilmiştir.

Otizm Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm nedir, nasıl tedavi edilir sorusuna net bir cevap verebilmek için otizme neden olan değişkenlerin doğru saptanması gerekmektedir. Bu durumda otizmin meydana gelmesinde genetik faktörlerle birlikte çevresel faktörlerin de etkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde otizm belirtileri aynı gerekçelerle görülmektedir. Hastalığı yenmek için çevresel etkileri kontrol altına almak yerinde olacaktır. Çevresel etkilerin kontrol edilmesi için erken davranılmalıdır. Beynin mevcut yapısı tanının erken konulmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü beyne bazı bağlantılar yerleştiğinde bozukluk organize olacaktır. Otizm belirtileri anlaşılması bazen 4-5 yaşına kadar uzamaktadır. Bu durum ise otizmle mücadelede ve çevresel etkileri önlemede oldukça geç bir zaman anlamına gelmektedir. Otizm neden olur sorusuna bu açıdan bakmak yararlı olacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Barış Korkmaz tarafından kaleme alınan ve Aba Yayınevi tarafından basılan Ah Şu Otizm kitabına ulaşabilirsiniz.