abayayın-finansal-kaynaklar-bir-girisimin-kaynaklari-neler-olabilir

Finansal Kaynaklar: Bir Girişimin Kaynakları Neler Olabilir?

Finansal kaynaklar herhangi bir girişimin başlaması için gerekli olan kaynakları ifade ettiği gibi, girişimin sürdürülmesi ve daha da büyütülmesi için de gerekli olmaktadır. Girişimin her aşamasında farklı seviyede kaynağa ihtiyaç duyulabilir. Girişimin başında, altyapı harcamalarına yatırım yapmak gerekebilir.

Ayrıca, insan kaynağı ve sarf malzemeleri de herhangi bir girişimin sürdürülmesi için son derece önemlidir. İlk aşaması başarı ile sonuçlanan girişimlerin ticari bir yapıya ulaşması sırasında da kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ticarileşme aşamasından sonra, herhangi bir dönemde, girişimin ya da buluşun büyütülmesi istenebilir. Bu nedenle girişimin başarı ile sonuçlanabilmesi için yeterli kaynaklara ulaşmak gerekmektedir.

Bir Girişimde Finansal Kaynaklar Nelerdir?

Finansal kaynaklar nelerdir sorusuna bu kavramın, herhangi bir girişimin sonuca ulaşmasını sağlayan farklı kaynaklar olduğu yönünde bir cevap verilebilir. Bir girişim için gerekli olan kaynaklar genel olarak şunlardır:

  • Özkaynak,
  • Borç,
  • Hibe ve Destekler.

Finansal nitelikli kaynaklar arasında önemli bir yeri olan öz kaynaklar, kurucu ortaklar tarafından, oluşuma özgülenen kaynakları açıklamaktadır. Girişimin yürütülmesi için ortaya çıkan giderler, özkaynaklar ile fonlanabilmektedir. Özkaynak olarak adlandırılan fon aslında, kurucu ortakların kendi girişimleri için ortaya koydukları sermayeyi anlatmaktadır. Girişimin paydaşlarından alınan öz kaynaklar, girişime destek olanlara kar ölçüsünde ilerleyen dönemlerde iade edilebilir. Girişimler için alınan borçlar da girişimi destekleyen kaynaklar arasında yer almaktadır. Bunlar, belirli bir zaman aralığında alınan ve geri ödemesinin gerekli olduğu kaynaklardır. Yakın çevreden elde edilebilen borçlar, bankalardan ya da diğer finansal kuruluşlardan da sağlanabilmektedir.

Bu Aşamada Hibe ve Destekler Nelerdir?

Girişimin ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamak için hibe ve destekler de yardımcı olmaktadır. Hibeler, genellikle kamu kuruluşlarından elde edilen ve geri ödemesi gerekmeyen destekleri belirtmektedir. Bu sayede girişimin ihtiyaç duyduğu kaynaklar maliyetsiz bir fon ile sağlanmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için de hibe sağlamak mümkündür. Devletten alınan hibelerde, hak ediş işlemleri bulunmaktadır.

Yani önce harcama gerçekleştirilmekte, sonra, harcanan tutarın hak ediş şeklinde beyanı gerekmektedir. Devlet destekleri dışında, bazı bankaların sundukları uygun kredi destekleri bulunmaktadır. Bankaların spot kredi/ara kredi olarak kullandırdıkları destek kredileri sayesinde, girişimin ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklar elde edilebilmektedir.  Girişimlerin ihtiyaç duyduğu üç kaynak aslında İşletmeler için ne tür fon kaynakları bulunmaktadır sorusuna da aynı cevabı vermektedir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Aba Yayınevi tarafından basılan ve satışa sunulan ADIM ADIM BİYOGİRİŞİMCİLİK: BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARINA YOL HARİTASI kitabına ulaşabilirsiniz.