Scott Doorley

Scott Doorley

Scott Doorley‘in çalışması, fiziksel bağlamın ve dijital medyanın otantik etkileşimler oluşturmak için dramayı nasıl kullanabileceği üzerine odaklanmaktadır. İlk günlerden beri ‘‘dschool’’ üyesi olarak, enstitünün gelecekteki vizyonunu şekillendirmekten, d.school’un Stanford kampüsündeki çeşitli evlerinin pek çok yinelemesini tasarlamaya kadar çeşitli projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Tasarım ve medya sanatlarının kesişimindeki konularda dersler veriyor: hikaye anlatımı ve görsel iletişim, geliştirme ve dijital medya tasarımı. Scott Doorley ve Scott Witthoft Stanford Üniversitesi’ndeki Yaratıcı Ortamlar Bölümü’nün yöneticileridir. Mekân Yaratmak’’ kitabı işbirlikçi ortamları desteklemek üzere ortamların tasarlanması ve hazırlanmasıyla ilgilenen herkes için bir araç niteliğiyle hazırlandı.