Dr. Sheri L. Johnson

Dr. Sheri L. Johnson, California Berkeley Üniversitesi’nde Cal Mania Programını yönettiği ve psikolojik bozukluklar üzerine dersler verdiği bir psikoloji profesörüdür. Son yirmi yılda bipolar bozukluğun psikolojik yönleri üzerine araştırmalar yaptı. Çalışmaları,... read more
Scott Witthoft

Scott Witthoft

Scott Witthoft, Stanford’daki Hasso Plattner Tasarım Enstitüsü’nde (d.school) Ortak İşbirliği Direktörüdür. Mühendis ve tasarımcı olarak profesyonel çalışması, sistemler arasındaki etkileşimi anlama ve manipüle etmeye odaklandı. Stanford... read more
Scott Doorley

Scott Doorley

Scott Doorley’in çalışması, fiziksel bağlamın ve dijital medyanın otantik etkileşimler oluşturmak için dramayı nasıl kullanabileceği üzerine odaklanmaktadır. İlk günlerden beri ‘‘dschool’’ üyesi olarak, enstitünün gelecekteki vizyonunu şekillendirmekten,... read more