aba-yayin-yasam-bilimlerinde-inovasyon

Yaşam Bilimlerinde İnovasyon

Yaşam bilimlerinde inovasyon hızla gelişen bir yenilik çeşididir. Michelle Greenwald’in 2014 yılında Forbes’ta yayınlanan yazısından yola çıkarak inovasyonu; mevcut bir ürün veya hizmette müşteri sadakatini arttırmaya yönelik yapılan değişiklikler, henüz karşılanmamış bir ihtiyacı gideren ve yaşamı kolaylaştıran yeni yöntemler olarak tanımlayabiliriz. Teknolojik gelişmelerin hızlanması ve şirketler arası rekabet inovasyonu önemli ve gerekli kılmaktadır.  İnovasyon, buluş ve iyileştirmeden farklı olarak mevcut yapıların satış kabiliyetini arttıran değişiklikleri içermektedir. Biyoteknolojinin uygulama alanlarının çeşitli olması inovatif uygulamalara zemin oluşturmaktadır. Günümüzde özellikle yaygın bir şekilde start-up’lar akademilerle olan bağlantıları sebebiyle inovatif ürünlerinin piyasaya sürülmesine öncülük etmektedirler.

Yaşam Bilimlerinde İnovasyon Süreci

3D biyoyazıcılar, biyosensörler, doku mühendisliği, gen düzeltme ameliyatı, biyomühendislik, biyoteknolojik tekstiller, insan organlarının sanal ortamda üç boyutlu simülasyonunu oluşturan karma gerçeklik, nanorobotların kullanıldığı nanotıp, biyolojik verilerin kayıt altına alınıp işlendiği büyük veri ve bilgiyi hızlı ve etkin bir şekilde işleyen yapay zeka uygulamaları özellikle sağlık alanında kullanılan önemli inovasyonlardır. Günümüzde inovasyonlar genellikle çok ortaklı yapılar tarafından ortaya konmaktadır. Bu alanda sonuca ulaşmak için alanında uzman farklı disiplinlerde yetkin akademik yapıların biraraya gelmesi gerekmektedir. Bu da çok ortaklı yapıları oluşturmaktadır. İnovasyona  yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan diğer alan ilaç geliştirme süreçleridir. İlaçların geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi uzun ve maliyetli olduğundan süreyi kısaltan düşük maliyetli uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yaşam bilimlerinde inovasyon süreci üniversitelerin çalışmaları ile başlar, ardından sanayiyle ilgili üniversite geliştirmeler için ortak çalışmalar yapılmaya başlanır ve son olarak sonuç alınan ürünün ortaya çıkışıyla beraber pazara giriş için şirketler devreye girmektedir. Bu sürecin etkin yönetimi önemlidir. Çünkü inovasyon süreci yeni ürün ile yeni hedef pazarlara girmeyi, mevcut bulunan pazarlarda farklılaştırılmış ürünle rakiplerden ayrışmayı, maliyetlerinin düşürülerek karlılığının arttırılmasını ve yüksek gelir elde edilmesini sağlayan iş yapıları oluşturmayı hedeflemektedir. Bu da planlamanın doğru yapılmasını gerektirmektedir.

Biyoteknoloji Süreçleri

Biyoteknolojide inovasyonu Larry Keeley’in ortaya koyduğu on tanım üzerinden sınıflandırabiliriz. Bunları gelir elde etmenin yeni yollarını arayan kar modeli inovasyonu, farklı yapıları biraraya getiren işbirliği modeli, dışarıdan yeni kişilerin ya da şirketlerin mevcut yapıya dahil edilmesi, AR-GE konusunda belirli bir noktaya gelmiş firmaların şirkete dahil edilerek sürecin iyileştirilmesi, mevcut ürünün rakiplerinden farklı hale getirilmesi, birbirinden farklı olan ürünlerin aynı sisteme dahil edilmesi, ürünün müşteriye ulaştırılması ve satış sonrası sürecinin iyileştirilmesi, dağıtım ve tedarik kanallarının farklılaştırılması, marka algısının kuvvetlendirilmesi, müşteri geri bildirimleri doğrultusunda yapılan iyileştirmeler olarak tanımlanmaktadırlar. Biyoteknoloji süreçleri hem uzun sürmekte hem de ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Aynı zamanda yasal mekanizmalar tarafından da denetime ve sıkı kurallara bağlanmışlardır. Bu yapıları ve içinde bulundukları düzenlemeler sebebiyle süreçlerde başarılı olunması ve kar elde edilmesi için inovasyon uygulamaları için önemlidir.

Yaşam bilimlerinde inovasyon konusunda hakkında detaylı bilgi edinmek için Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası kitabını Google Books üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici kitaplara erişmek için aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. Güncel konularda hazırlanmış videolar için Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalını takip edebilirsiniz.