aba-yayin-sirket-kurmak-ve-global-pazarlara-acilmak

Şirket Kurmak ve Global Pazarlara Açılmak

Girişimciler fikirlerini en çok verim elde edebilecekleri pazarlara taşıyacak işler haline getirmeyi amaçlar. Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler iş süreçlerini ve yeni işlerin kuruluşunu eskiye göre esnek hale getirmektedir. Biyoteknoloji ürünlerinin ortaya çıkışı ciddi bir araştırma geliştirme sürecini gerekli kılar. Aynı zamanda bu ürünlerin piyasaya sürülmesi de birçok yasal düzenlemeye tabidir. Bu sebeple hedeflenen karlılığa ulaşabilmek için uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilecek bir şirket kurmak gereklidir.

Şirketin kuruluş aşamasında ilk verilen kararı hukuki yapısıdır. Ardından hangi ülkede faaliyet göstereceği belirlenir. Sistemin tanıdık olması ve başlangıçta maliyetler daha düşük olacağı için kendi ülkesinde başlanması daha düşük maliyetli olmaktadır. Her ülkenin vergilendirme politikası da farklı olduğundan ve bu konu ciddi sıkıntılara sebebiyet verebileceğinden ülke seçiminde bu konudaki uygulamalara dikkat edilmelidir. Diğer önemli konu ise hangi ülkede veya ülkelerde üretimin yapılacağıdır. Burada seçim yapılırken nitelikli işgücü, bina ve hammaddenin maliyeti, ülkenin üretilecek ürünle ilgili yasal mevzuatı, vergi yükümlülükleri, varsa verilen teşvikler, hedef pazarlara ürünün ulaştırılmasının maliyeti dikkate alınmalıdır.

Biyoteknoloji Pazarında Şirket Kurmak

Biyoteknoloji ürünlerinin satışı yasal düzenlemelere tabi olduğundan farklı bir ülkede piyasaya sürülmesi için farklı bir şirket kurmak gerekebilmektedir. Global bir pazarda faaliyet gösterecek olan girişimlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu vergi düzenlemeleridir. Vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek üzere pek çok düzenleme bulunmaktadır.  Yurtdışında faaliyet gösteren bir kuruluş şube ya da iştirak şirketi kurmadan önce temsilci atamak, toplantılar yapmak gibi daha küçük başlangıçları seçebilir.

Bu durumda süreç nispeten kolaylaşabilmektedir. Diğer önemli konu çifte vergilendirmenin önlenmesidir. Bir şirket bir ülkede vergi verdiği geliri için belli şartları taşıdığı takdirde kuruluş ülkesinde tekrar vergi vermemektedir. Ancak bu konu pek çok teknik düzenlemeye tabidir. Bu sebeple şirketin kuruluş aşamasında ileride yasal yaptırımlara maruz kalmamak için konusunda uzman kişilerden destek alınması önemlidir.

Biyoteknoloji Şirketleri İçin Önemli Olan Konular

Biyoteknoloji şirketleri için diğer kurumlardan farklı olarak önemli olan üç konu bulunmaktadır. Ürün geliştirme ve üretim süreci uzun ve yüksek maliyetli olduğundan devlet teşviklerinin varlığı ve yatırımcıların sabırla bekleyebilmesi önemli bir unsurdur. Ürün geliştirme sürecinde farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar uyumlu olarak çalışmalıdırlar. Günümüzde ve bu alanda teknoloji sürekli olarak kendini yenilediğinden güncel bilginin hızlı elde edilip ürün geliştirme sürecine uyumlanması gerekmektedir.

Biyoteknoloji firmaları  Medikal Biyoteknoloji, Gıda Biyoteknoloji, Tarım ve Çevre Biyoteknolojisi, Endüstriyel Biyoteknoloji , Bilişim Biyoteknolojisi , Deniz ve Su Biyoteknoloji olmak üzere altı alanda faaliyet göstermektedirler. Biyoteknoloji şirketleri için diğer önemli konu ise işletmenin yaptığı işlere ait olan süreçleri koyduğu hedeflere göre ayrıntılı olarak planladığı iş modelinin belirlenmesidir. Bu alanda teknolojik gelişmelere bağlı olarak pek çok iş modeli bulunmaktadır.

Biyoteknoloji firmaları hem ürün geliştirme hem de ürünün piyasaya çıkarılması için ciddi yasal düzenlemelere tabidirler. Özellikle uluslararası bir firma olarak kurulması planlanıyorsa sürecin daha detaylı planlanması gerekmektedir. İleride ciddi kayıplara uğranmaması ve sonuç alacak bir yol izlenebilmesi için konusunda uzman kişilerden destek alınmalıdır.

Şirket kurmak ve biyoteknoloji konuları hakkında detaylı bilgi edinmek için Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası kitabını Google Books üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici kitaplara erişmek için aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. İlgi çekici ve güncel videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Ayrıca blog sayfasından da içeriklere ulaşabilirsiniz.