aba-yayın-uzman-gozunden-koronavirus-degerlendirmesi

Uzman Gözünden Koronavirüs Değerlendirmesi

Koronavirüs değerlendirmesi son dönemlerde üzerinde önemle durulan hususların başında gelmektedir. Dünya üzerindeki her ülkenin kırmızı çizgisi haline gelen pandemi sürecinin toplumlara daha sağlıklı bir şekilde iletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Özellikle politika yapıcılar ve yöneticiler üzerinde bu süreç ciddi sorumluluklar oluşturmuştur. Bütün bu gereksinimlerin giderilmesi için etkili programlar ve yeterli kaynaklar uzmanlar tarafından insanlara sunulmalıdır.

Covid-19 salgınının yaşandığı şu günlerde sağlıkla ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler uzmanlar tarafından yerine getirilmektedir. Uzmanlar bir araya gelerek ve uygulamaları izleyerek Covid-19 hakkında görüşleri irdeleyerek görevlerini yerine getirmektedirler. Koronavirüs değerlendirmesi uzmanlar tarafından yerine getirilen gündemden düşmeyen bir durumdur. Yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın gündemini bir anda değiştirmiş oldu. Neredeyse piyasa da bulunan tüm sektörler bu olumsuz durumdan etkilendi.

Son 2 yılda yaşanan Covid-19 sebebiyle özellikle sağlık hizmetleri pandemiyle paralel olarak hareket edilmektedir. Önceki yıllarda yaşanmamış ve teşhisi konmamış virüs özelliği taşıdığından ilk olarak tanı ve tedavi hizmetleri hız kazanmaya başladı. Virüsle beraber diğer sağlık problemleri yaşayan insanlar, yaşadıkları sağlık problemlerini ikinci plana itmeye başladı. Hemen hemen her ülkede tüm sağlık kuruluşlarının ilk hedefini pandemiden korunmak oluşturmaktadır. Bu nedenle pek çok sağlık kuruluşu pandemi hastanesi olma eğilimine girdi.

Koronavirüs Değerlendirmesi: Sektörler Nasıl Etkilendi?

Koronavirüs değerlendirmesi yapılırken pek çok sektörün etkilenmesi de göz önünde bulundurularak ifade edilmelidir. Bu süreçte hiç kuşkusuz en çok etkilenen sektör sağlık sektörüdür. Özellikle çoğu hastane pandemi hastanelerine dönüştürüldü ve bulaşıcı hastalık servisleri olarak hayata geçirildi. Her bir sağlık çalışanı uzun süren mesai saatleri ile çalışmalarına devam ettiler. Pandemi vakalarının hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalan birimlere diğer birimlerden eleman aktarıldığı da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Pandemi sürecinde görevlerini yerine getiren sağlık personelleri, virüsten daha az etkilenme adına koruyucu giysiler kullanmaktadırlar. Ancak bu giysiler oldukça ağır ve hareket alanını kısıtlayıcı kıyafetler olduğundan personeller iki katı yorgunluk yaşamaktadır. Koronavirüs değerlendirmesi yapan uzmanlar özellikle sağlık personellerinin yaşadıkları zorlukları sıklıkla dile getirmektedirler. Özellikle yakınlarına virüsü taşımama adına onlarla bir araya gelememekte ve evlerine gidememektedirler.

Sağlık çalışanları, çoğu zaman karantina da olmaları gerekirken bile hastanelere gidip çalışmak durumunda kalmışlardır. Uzman doktorların bilgi ve becerileri toplumu yönetenler tarafından desteklenmeli ve yeterli kaynaklar sunulmalıdır. Yeterli kaynaklar iyi bir yönetimin sonucunda tüm topluma yayılır.

Salgın sürecinde sayıları gittikçe artan klinik araştırmaları uzmanlar tarafından değerlendirilerek sağlam kalıplara oturtulmaktadır. Yapılan araştırmaların ilgili yöntemlerle uygulanması ve sonuçlarının tüm toplumlarla paylaşılması özen isteyen akademik bir süreçtir. Koronavirüs değerlendirmesi yapan uzmanlar Covid-19 için geliştirdikleri planları aktarmak için bilgilendirme etkinlikleri yapılmaktadır. Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık araştırmacılarının geliştirmeleri için yüz yüze etkileşimlerin yerine online platformlar daha sık kullanılır hale gelmiştir.

Covid-19 Sürecinde Alınan Önlemler Nelerdir?

Covid-19 salgını dünya üzerinde yaşanan ilk ve uzun soluklu olan bir salgın değildir. İnsanoğlu tarihte birçok salgın hastalık ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşam alanları genişledikçe insanlar diğer canlıların yaşam alanlarına yayıldıkça, hayvanlardan gelen hastalıklar insanlara da bulaşmaya başladı. Koronovirüs değerlendirmesi yapılırken tüm bu geçmiş göz önünde bulundurulmuştur. Sağlık alanında, bilim ve teknolojide gerçekleşen gelişmelerle pek çok sorunun üstesinden gelinmesi için çaba sarf edilmektedir.

Sağlık teknolojisinin gelişmesi ile günümüzde geçmişte yaşanan salgın süreçlerinin artık yaşanılmayacağı düşünülür oldu. Özellikle organik beslenmenin hız kazandığı günümüz dünyasında pek çok virüse karşı koruma sağlandığı herkesçe kabul görür bir hal aldı. İnsanlar artık nadir hastalıklarla uğraşır duruma geldi ancak gözle görülemeyen varlıkların, var oldukları unutuldu. Kısacası yaşamımızın her alanında her türlü virüse maruz kalmaktayız.

Başka bir canlıdan bulaşarak bizlere geçen koronavirüs hücrelerimizde kendine sinsice yer edinmeye başladı. Dünya nüfusunun ve ülke nüfuslarının arttığı düşünülürse virüsün hızla yayılması kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle ülkeler arası seyahatlerin yapıldığı dönemlerde salgın en üst seviyelere ulaştı ve dünyanın dört bir etrafına yayıldı. Ülkeler arasında yayılma göstererek organlar üzerinde türlü tahribatlara yol açtı. Koronavirüs değerlendirmesi yapılırken tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurularak salgının ölümcül bir virüse dönüştüğü saptandı.

Kapsamlı koronavirüs değerlendirmesi MAGG4 4.Endüstri Devrimi Dergisi’nin 6.sayısında Ayşen Bulut’un Uzman Gözünden Enine Boyuna Covid-19 Değerlendirmesi adlı yazısı kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. MAGG4 dergisinin 6. sayısına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aba Yayın tarafından sunulan diğer kitaplara göz atmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.