aba-yayın-tip-ve-teknoloji-alanlarinin-kacinilmaz-bulusmasi

Tıp ve Teknoloji Alanlarının Kaçınılmaz Buluşması

Pandemi süreci ile beraber tıp ve teknoloji harmanlanarak üç boyutlu interaktif çalışmaları ile tıp alanı modernize edilmektedir. Geliştirilen bu yeni model sistemler uzaktan eğitime uyumlu olduğundan salgın dönemlerinde de rahatlıkla kullanım alanı bulacaktır. Günümüzde kullanılabilir ve değer üretmeyen bilimin yerini sanayi ile desteklenen ve katma değer sağlayan bütüncül bilim kolları almaktadır. Özellikle tıp, hukuk ve hemşirelik gibi bölümleri bitiren bireyler bütüncül bilim kollarında ilerlemek için Amerika ve Avrupa’da eğitimlerini devam ettirme kararı almaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde bulunan tıp fakültelerine girişimcilik ve inovasyon dersleri eklenmeye başladı. Çünkü günümüz dünyasında artık sadece mesleki bilgilere sahip olmak yeterli görülmemektedir. Tıp ve teknoloji başta olmak üzere pek çok eğitim alanı bu sürece entegre edilerek diğer branşlarla kaynaştırılması gerekmektedir. Farklı branş alanlarının birbirleri ile harmanlanması sonucunda fark yaratılması son derece mümkün olan bir sonuçtur.

Sağlık alanında eğitim gören öğrenciler özellikle yapay zeka, simülasyon ve robotik teknolojileri üzerine eğilim göstermelidir. Eğitimini bu şekilde sürdüren ve tamamlayan öğrenciler hem diğer rakiplerine fark atmakta hem de yapmış oldukları projeleri start-up şirketi kurarak hayata geçirme imkanına sahip olmaktadır. Teknolojiye ve gelişime karşı atıl davranmak ilerleyen zamanlarda çoğu kişinin işsiz kalmasına neden olacaktır.

Tıp Ve Teknoloji Alanında Yapay Zekanın Önemi

Sağlık sektörünün gelişime açık olması düşünülürse tıp ve teknoloji sektörlerinin sundukları katkılar oldukça fazladır. Çünkü son zamanlarda yapay zeka programları tanı koymaya başladı. Özellikle İngiltere bu gelişim üzerine şimdiden sağlık alanına yatırımlar yapmaya başladı. Sistemi çok iyi bilen ve kullanan sağlık çalışanlarına yapay zeka fazlaca destek olacaktır. Dolayısıyla tıp alanında bulunan sağlık çalışanlarının yeni teknolojilere açık olması ve onu deneyimlemesi gerekmektedir.

Covid-19 salgınından sonra özellikle tıp alanında klasik eğitim sistemlerinin etkisinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Yeni açılan birçok tıp fakültesi hasta türü ve eğitimci açısından türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü son zamanlarda hasta hakları üzerine ciddi kararların alınması nedeniyle gerçek hastalar üzerinde öğrenim görme imkanı gitgide azalmaktadır. Bu hakların korunması üzerine Covid-19 salgınının da gelmesiyle tıp eğitiminde yeni teknolojilere ve yapay zekaya olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir.

Ülkemiz yapay zeka konusunda girişimde bulunmasa da, tıp ve teknoloji bileşimindeki global projelere katılmaya gereken özeni göstermektedir. Bu anlamda geliştirilen projeler hem ülkelerin dünyaya açılmasına olanak sağlıyor hem de büyük işbirliklerinin sağlanmasına önayak olmaktadır. Ayrıca bu sayede ülkeler eğitim fırsatlarına da rahatlıkla ulaşma imkanına sahip olmaktadır.

Uçak sanayisi alanında ve pilotluk mesleğinde yapay zekada hızla gelişme göstermektedir. İnsan hayatı açısından önemli bir yere sahip olan bu meslek kolları için prova ve pratik yapılması için simülasyon teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre yapay zeka teknolojilerinin daha öğretici, daha keyifli ve daha çok yetkinlik kazandırdığı görülmektedir.

Sanal Gerçekliğin Tıp Alanına Olan Katkıları

Sanal gerçeklik özellikle kullanıcıların kendilerini farklı bir senaryo içerisinde hissetmelerini sağlamaktadır. Tıp ve teknoloji alanında kullanılan sanal gerçeklik projeleri sayesinde hazırlanmış eğitim pratik ve provalarıyla olayı birebir deneyimlemek mümkün olmaktadır. Ancak hazırlanan eğitim modüllerinin tıp alanında her noktaya ulaşması için belli bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu dönüşüm sürecinin çokta uzakta olduğu düşünülmemelidir.

Somut simülasyon projelerine ek olarak zamanla hayata geçirilecek duyusal geribildirimleri olan teknolojilerde dahil edilme sürecine girmiş bulunmaktadır. Artırılmış ve karma sanal gerçeklik çalışmalarının temelleri ise atılmış durumdadır. İlk ortaya çıktığı zamanlarda kullanılan gözlüklerin etkisiyle çoğu kişi gerçek dünyayı görmenin tesiriyle mide bulantısı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu teknoloji daha çok sağlık alanında insanların iyileşmeleri adına katkıda bulunacağı beklenmektedir.

Yapay zeka ve sanal gerçeklik zamanla tıp eğitimine entegre edilmektedir. Ayrıca tıp ve teknoloji alanlarının birleşmesiyle uzaktan ameliyat ve tıbbi girişim desteklerinin insanlığa sunulması için belli hedefler bulunmaktadır. Özellikle Covid-19 döneminde doktorlar ile hasta temasını azaltmak için robotik ürünler geliştirilmektedir. Dünya çapında geliştirilen projeler sayesinde sağlık alanına önemli katkılar sağlanmaktadır.

Tıp ve teknoloji sürekli olarak birbirine bağımlıdır. MAGG4 4.Endüstri Devrimi Dergisi’nin 6.sayısında Mürsel Haspulat’ın Tıp ve Teknolojinin Kaçınılmaz Buluşması adlı yazısı yayımlanmıştır. MAGG4 dergisinin 6. sayısına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aba Yayın tarafından sunulan diğer kitaplara göz atmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.