aba-yayın-kuresel-isinma-icin-en-kapsamli-plan

Küresel Isınma İçin En Kapsamlı Plan

18.yüzyılda Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan küresel ısınma her geçen gün etki alanını artırmaktadır. Endüstrileşmeyle beraber başlayan bu sürecin etkileri gün geçtikçe giderek artış göstermektedir. Geçmişten günümüze hızlı bir şekilde ilerleyen global ısınma, gelecek dönemlerde de dünyanın gündeminde yer almaya devam edecektir. Her geçen gün artan ve gelişen sanayi kollarının fazla oluşundan ötürü dünyanın ısınma hızı da artış göstermektedir.

Yaşadığımız gezegenin git gide ısındığı göz ardı edilecek bir durum olma özelliğini yitirmektedir. Küresel ısınma nedir sorusunu ilk soran ve cevap arayan kişi İsveçli bilim insanı Svante Arrhenius olmuştur. Ünlü bilim insanı 1896 yılında yayınladığı yazısında dünya üzerinde fosil yakıt tüketimi arttıkça ısınmanın da aynı hızla karşılık vereceğini kaleme almıştır. O günlerde kaleme aldığı bu yazı rağbet görmese de şimdilerde son derece önemli bir hal almıştır.

1992 yılında gerçekleştirilen Dünya Zirvesi’nde ilk olarak global ısınma üzerine çözümler tartışılmaya başlanmıştır. Ancak en sağlam adımlar 2015 yılında 196 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Paris İklim Antlaşması’nda atılmıştır. Dünya çapında hızlı bir şekilde kendini göstermeye başlayan bu küresel sorun için kalıcı çözümler saptanmaya çalışılmıştır. Ancak halen daha dünya genelinde ortak bir çözüme ulaşılmamış ve bulunan çözümlerde tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

196 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Paris İklim Antlaşması’ndan ilk çekilen sanayisi güçlü ülke Çin olmuştur. Çin’den sonra atmosfere en büyük zararı veren ABD’de antlaşmadan çekilme kararı almıştır. Atmosfere saldıkları zararlı maddeleri ile meşhur olan bu iki sanayi ülkesi çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştır. Bu iki ülkeyi eleştiren ilk ülke Japonya olmuştur.

Küresel Isınma Önlenebilir Mi?

Küresel ısınma özellikle son zamanlarda kendini çok fazla hissettirmektedir. Ülkeler dikkat ettikleri müddetçe temiz enerjiye ulaşmaları oldukça mümkündür. Temiz enerjiye ulaşmayı sağlayan yöntemlerin başında tarım artıklarını geri dönüşüm ile doğaya kazandırmaktır. Bu tarım atıklarından elde edilen ısı ve elektrik enerjisi elde edilmesine biyokütle enerjisi denilmektedir. Kısacası tarım atıklarının dönüştürülmesiyle elde edilen son derece temiz ve güvenilir bir enerji kaynağıdır.

1980’li yıllardan itibaren global ısınma üzerine pek çok yazı, kitap ve makaleler yayımlandı. Ayrıca 2000’li yıllardan itibaren konuyla alakalı daha fazla kitap raflarda yerini almaya başladı. Ancak tüm bu yazarlar arasından sıyrılan ve küresel ısınma adına sağlam adımlar atan bir yazar adından sıkça bahsedilir hale geldi. Paul Hawken gerçekleştirdiği proje ile bu küresel sorunu sosyal sorumluluk hareketine dönüştürmeyi başardı.

Paul Hawken 2014 yılında yayımladığı ‘Drawdown’ adlı kitabında 240 bilim insanıyla birlikte hazırlamış oldukları 80 adet çözüm önerileriyle oldukça ses getirir oldu. Hawken özellikle çözüm önerilerine bireylerden başlamayı tercih etmiştir. Bireylerin yanında üniversitelere, yerel yönetimlere ve kurumlara yönelikte yapılmaktadır. Çözüm önerilerine dünya üzerinden pek çok gönüllü katılımcıdan oluşan proje ekibi bulunmaktadır. Bu proje ekibinin ana görevi her bir çözüm için kullanılan metodların sürekli olarak güncellenmesini sağlamaktır.

Hawken, gerçekleştirmiş olduğu bu proje sayesinde 2020-2050 yılları arasında küresel ısınma sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır. Bu yıllar arasında yaşanan ve yaşanacak olan sorunların çözümü öncelikle haritalamak, ölçmek, karbon ve sera gazı salınımını azaltmayı sağlamaktır. Ayrıca Hawken’in projesinin kaynağı olan kitabı 2017 yılında en çok satan kitaplar arasındaki yerini almıştır.

Küresel Sorunların Çözümlenmesindeki Kaynak: Hawken

Küresel ısınma etkileri gün geçtikçe hızlı bir şekilde ilerlerken, Hawken’ın gerçekleştirmiş olduğu çözüm projeleri göz ardı edilmemelidir. Hawken’in yazmış olduğu Drawdown küresel sorunlar üzerine yazılmış oldukça kapsamlı bir kitaptır. Bu kitap yalnızca atmosferdeki karbon azaltılmasına odaklanmıyor aynı zamanda dünyayı daha yaşanılır gezegen haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Kitap 8 farklı bölümden oluşmaktadır. Çözüm odaklı olan bu kitap; malzemeler, elektrik, besin, kadınlar ve çocuklar, toprak kullanımı, binalar ve araziler, nakliye ve yaklaşan atraksiyonlar bölümlerinden oluşmaktadır. Hawken ve Drawdown Projesi global ısınma adına iyi bir yol haritası belirlediklerini dünyaya ispatlamış konumdadır. Özellikle projede fosil yakıt çağının sonuna gelindiği tespit edilse de geleceğe yönelik çok fazla çözüm oluşturulmaktadır.

Hawken’e göre atıkları, yakılma, gazlaştırma ve ışıl işlemlerden geçirilerek temiz enerjiye dönüştürmek mümkündür. Atıkların işlenmesiyle elektrik enerjisi üretmek dünyanın nefes alması açısından son derece önemlidir. Ayrıca tüm bu çalışmalar hydopower olarak adlandırılan tekniğin ilerleyen zamanlarda dizel jeneratörlerin yerini alacağı düşünülmektedir. Kısacası Drawdown Projesi’nde küresel ısınma adına önemli çözümler üretilmektedir.

Küresel ısınma için gerekli önlemler alınmalıdır. MAGG4 4.Endüstri Devrimi Dergisi’nin 6.sayısında Rabia Rana’nın Drawdown: Küresel Isınmanın Hakkında Gelecek Gelmiş Geçmiş En Kapsamlı Plan adlı yazısı yayımlanmıştır. MAGG4 dergisinin 6. sayısına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aba Yayın tarafından sunulan diğer kitaplara göz atmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.