STEM Eğitimi Nedir? 

Çağımızda hızlı bir şekilde gelişme gösteren bilişim sektörü stem eğitimi nedir sorusunu da beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda gittikçe önem kazanan dijital gereksinimler doğrultusunda öğrencilerin eğitim sistemine daha iyi adapte olmaları için kaliteli ortamlarda eğitim almaları gerekmektedir. Öğrencilerin içinde bulundukları eğitim sistemine kendilerini hazır hissetmeleri ve bilişim ortamında yaratıcılıklarını ortaya koymaları için etkin bir eğitim almaları artık şart olmaktadır.

21.yüzyılda ülkeler arasında rekabet ve güç dengesi göz önünde bulundurulursa eğitime verilen önem her geçen gün artmaktadır. STEM çalışmaları sayesinde ülkeler liderlik kazanmakta ve bu alanda geliştirdikleri becerileri gelecek nesillere aktarmaktadır. Yine bu çalışmalar sayesinde nesiller arası en doğru bilgiler aktarılarak bilgilerin kalıcılığı ve devamlılığı da sağlanmaktadır. Ülkeler arasında ya da lider ülke olma konusunda tüm bu şartların gerçekleştirilebilmesi için günümüzde en iyi eğitim sistemi olarak kabul edilen oluşum STEM eğitimidir.

Stem eğitimi nedir sorusu eğitimde üretim yapma, buluş, bilgi ve becerileri geliştirme cevabına bizleri ulaştırmaktadır. Ortaya koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesinde de önemli bir yere sahiptir. STEM eğitiminin ön planda olduğu ülkelerde bireyler özellikle iş hayatına adım attıklarında önceden elde etmiş oldukları becerileri sayesinde iş hayatının zorlu koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Bu sayede ülke ekonomisine ve ülkenin kalkınmasına olan katkıları da yadsınamamaktadır.

STEM Eğitimi Nedir? FeTeMM Nedir?

STEM kelimesi ‘Science\Fen’, ‘Technology\Teknoloji’, ‘Engeneering\Mühendislik’ ve ‘Mathematics\Matematik’ dallarının baş harflerinden oluşmaktadır. STEM eğitimi dünyada pek çok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği ve geliştirdiği sistem olarak bilinmektedir. Öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında edinmiş oldukları bilgileri bir bütün olarak görmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir. Teorik bilgilerin uygulamaya koyulmasında ve edinilen bilgilerin yeni buluşlara dönüşmesinde donanımlı bir eğitim sistemine sahiptir.

Türkiye’de STEM eğitimi kendini FeTeMM Eğitimi olarak göstermektedir. Bu eğitim sistemi özellikle eğitimcilerin branşlarına yönelik bilgi ve becerilerin öğrencilere en etkin şekilde nasıl aktarılması gerektiği üzerinde durmaktadır. 2012 yılında ülkemizde ortaya atılan bu kuram halen daha gelişme aşamasındadır. Buradaki amaç farklı motivasyon ürünleri bir araya getirilerek ortaya yeni bir çalışmanın konulmasıdır.

STEM, üretim yapma, buluş, bilgi ve becerileri kazanma da önemli bir rol oynamaktadır. Bu eğitim sayesinde iş dünyasına adım atan bireyler elde ettikleri tüm becerileri sayesinde istenilen her iş koluna rahatlıkla uyum sağlamaktadır. Stem eğitimi nedir sorusu özellikle iş hayatında sunduğu kolaylıklarla beraber istenilen cevabı vermektedir. STEM, tüm dünyada okul öncesi eğitimden tutun da yüksek öğretim eğitimine kadar tüm eğitim sistemini kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. 4 dalın birleşiminden oluşan bu eğitim sistemi disiplinler arası yaklaşım olarak da bilinmektedir.

STEM Uygulamaları, Amaçları ve Faydaları

STEM projeleri iki temel amaç etrafında toplanmıştır. Bu amaçlardan ilki; profesyonel bir hayata adım atmak isteyen üniversite öğrencilerinin sayılarını arttırarak eğitim alanlarında üretici olmalarının sağlanmasıdır. İkinci amaç ise; öğrencilerin fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarında bilgi düzeylerini arttırarak bunu günlük yaşamdaki uygulamalara yaratıcı bir şekilde yansıtmalarını sağlamaktır. Kısacası bu eğitim sistemi ile amaçlanan, öğrencilere daha genç yaşlarda eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme özellikleri kazandırılarak toplumun beceri ve üretkenlik seviyesini artırmaktır.

Sistem yalnızca öğrencileri fen bilimleri alanlarında geliştirmemektedir. Tarım, endüstri, çevre yönetimi, sağlık bilimleri, ulaşım gibi alanlara da yönlendirmektedir. Üretilen bu model öğrencileri sadece matematik, fen, mühendislik ve teknoloji alanlarında sıkışmış bir şekilde ilerlemelerini sağlamıyor. Öğrenciler istediği takdirde dilbilgisi, edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlara da rahatlıkla adapte olmaktadır.

Stem eğitimi nedir sorusu kendini sanat kollarında ve eğitiminde de göstermektedir. Bu eğitim sisteminin tüm faydaları sanat eğitimiyle birleştirilerek ortaya kaliteli bir sanat eğitimi çıkarılmaktadır. Eğitim sistemi başka bir seviyeye taşınarak özellikle son zamanlarda fen, mühendislik, matematik ve teknoloji dallarının yanına sanat dalı da eklenerek beşinci bir disiplin dalı oluşturulmaktadır. Eğitimin bir diğer özelliği ise sınırları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmasıdır. Dallar arasında bağ kurularak merak, eleştirel düşünme, sorgulama gibi unsurlar inovasyon ile birleşerek dolu dolu bir öğrenim sistemi geliştirilmiştir.

Türkiye’de STEM Eğitimi İle İlgili Çalışmalar

STEM eğitimi MEB bünyesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile yürütülmektedir. Türkçe ve İngilizce olarak geliştirilen sistem akademik geçmişleri bu yönde olan ve alanında uzman olan ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu özel ekipler tarafından mevcut olan kaynaklar taranarak ve akademisyenlerin görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan raporlar sonucunda eğitim sistemi tanımlanmakta, nasıl ortaya çıktığı ve amaçları açıklanmaktadır.

Yurt dışında bu eğitim sistemi başta ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanma alanı bulmaktadır. Ülkemizde ise bu sisteme geçilmesi için belli modeller oluşturularak eğitim merkezleri kurulmaya başlandı. Ayrıca bu yönde araştırmalar yapılarak öğretmenler bu yaklaşıma yönelik yetiştirilmektedir. Okullarda sınıfların oluşturulmasında sisteme yönelik materyaller oluşturulmakta ve öğretim programlarının çoğu STEM eğitimine yönelik güncellenmektedir.

Akademik uzmanlar tarafından meydana getirilen raporlar sonucunda STEM ile Türk eğitim sisteminin bütünleşmesi için gerekli çalışmalar değerlendirilmektedir. Tüm öneri ve değerlendirmeler MEB ilgili birimlerine aktarılmaktadır. Stem eğitimi nedir suali öğretime yönelik her türlü görüş ve önerilerin müfredat yenilemeye yönelik çalışmaların sağladığı katkıların bütünü şeklinde cevap bulmasıdır.

Steam eğitimi nedir sorusu hakkında detaylı bilgi almak için Stem’den Steam’e: Sanatı Entegre Eden Beyne Uyumlu Stratejiler ve Dersler kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz. Güncel konularda hazırlanan bilgilendirici videoları Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalından takip edebilir, Doç. Dr. Gamze Sart’ın kanalına abone olarak yeni videoları izleyebilirsiniz.