aba-yayın-egitimde-stem-uygulamalari

Eğitimde STEM Uygulamaları

Öğrenmede yenilikçi beceriler, eğitimde stem uygulamaları sürecinde oldukça önemlidir. Yaratıcı düşüncelerin oluşması için çeşitli fikir teknikleri kullanılmaktadır. Bu fikir teknikleri arasında; beyin fırtınası yapma, tartışma ve altı şapka yer almaktadır. Yeni ve değerli bilgiler oluşturulurken STEM uygulamaları kullanılmaktadır. Öğrencilerin yaratıcı çabalarını göz önünde bulundurarak çabalarının en üst seviyeye çıkarılması sağlanır. Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerin kendi fikirleri detaylandırılarak analiz edilme imkanına sahiptir. Ayrıca bu fikirler değerlendirilmektedir.

Öğrenciler özellikle diğer grup üyeleriyle beraber yaratıcı çalışmalar içerisine girerse eğitim daha da verimli olmaktadır. Etkileşim içerisinde yapılan bir eğitim yeni fikirlerin etkili bir şekilde geliştirilmesini de sağlamaktadır. Bu sayede fikirler hayata geçer ve karşılıklı iletişimler kurulmuş olur. Eğitimde stem uygulamaları sayesinde öğrenciler farklı bakış açılarına sahip olur. Yaratıcılığı ve özgünlüğü ön planda tutarak dünya şartlarını yeni fikirlerle desteklemeye yönelir.

Grup içerisinde yer alan birey bu sayede başarısızlığı da deneyimlemiş olur. Uzun süren çalışmalar sonucunda meydana gelen basit ve küçük yanlışlar beraberinde başarıları da getirmektedir. Süreç tamamen döngüseldir. Öğrenciler uygulamalar vasıtasıyla yenilikleri uygulama imkanına da sahip olmaktadır. İnovasyona somut ve yararlı katkılar sağlamak için yaratıcı fikirlere ağırlık verilmektedir.

Eğitimde STEM Uygulamaları ve Problem Çözme

Uygulamalar esnasında eleştirel düşünceye sahip olmak ve problem çözmeyi gerçekleştirmek için geçerli sebepler bulunmaktadır. Duruma en uygun olan çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar genellikle tümevarım ve tümdengelim teknikleridir. Ayrıca sistemsel düşünme sayesinde karmaşık sistemler içerisinde bile genel çıktılar üretmek mümkündür. Çıktılar arası etkileşimler analiz edilmektedir. Farklı alternatifte olan bakış açıları analiz edilerek eğitim sistemi içerisinde değerlendirilir.

Problem çözmede bilgiler arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Eğitimdeki uygulamalar sayesinde analize dayalı en etkili bilgiler yorumlanır ve belli bir sonuca ulaşılır. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca elde ettiği bilgileri deneyimler ve süreçleri eleştirel olarak ele alır. STEM çalışmaları farklı problemleri hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla çözüme kavuşturur. Öğrencilerde bulunan farklı bakış açılarını gün yüzüne çıkarır ve daha iyi çözümlere ulaştıracak sorulara yönlenir.

Eğitimde İletişimin ve İş Birliğinin Önemi

Eğitimde stem uygulamaları ile beraber öğrenciler arasında iletişim kurma yetisi her geçen gün artış göstermektedir. Öğrenciler çeşitli biçimde fikirlerini yazılı, sözlü ya da sözsüz bir şekilde ortaya koymaktadır. Sınıflarda oluşturulan iletişimler ile bilgi, değer ve tutumlar sağlıklı bir şekilde öğrenciler arasında aktarılır. Farklı amaçlar için iletişim kullanılmaktadır. Mesela; bilgilendirme, talimat verme, motive etme ve ikna etme gibi. İletişimin gücü farklı alanlarda ve farklı dillerde de kendini göstermektedir. İletişim sayesinde medya ve teknoloji aynı anda kullanılarak etkileri değerlendirilir.

İş birliği sayesinde farklı gruplarla beraber etkili ve saygılı bir şekilde çalışma becerileri gelişme göstermektedir. Ortak bir fikir için bir araya gelen öğrenciler hedefe ulaşmak için iş birliği içerisinde hareket etmektedir. İş birliği içerisinde hareket edebilmek için öğrencilerin esnek fikirli ve istekli olmaları gerekmektedir. Uygulamalar sayesinde ortak çalışma için öğrencilere sorumluluklar yüklenmektedir. Her takımda yer alan her bir üyenin yapmış olduğu katkılara fazlaca değer verilmektedir.

Eğitimde stem uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak için Stem’den Steam’e: Sanatı Entegre Eden Beyne Uyumlu Stratejiler ve Dersler kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.