Profesör Robert A. Baruch Bush

Profesör Robert A. Baruch Bush

Profesör Robert A. Baruch Bush’un birincil bilimsel ve öğreti çıkarları arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) alanlarındadır. En çok satan kitabında Arabuluculuk Sözü’nde açıklandığı gibi arabuluculuğa dönüştürücü yaklaşımın kaynaklarından biridir.(1994, 2d ed. 2005), son 10 yılda arabuluculuk üzerine en etkili çalışmalardan biri olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 30 yıl arabuluculuk hakkında pratik yaptı, ders verdi ve yazdı, arabuluculuk ve ADR üzerine iki düzine kitap, makale ve bölüm yazdı; Ayrıca düzenli olarak dünyadaki konferanslarda, seminerlerde ve atölye çalışmalarında öğretim görevlisi ve eğitimci olarak yer almaktadır. Profesör Bush, Hofstra Hukuk Fakültesi’nde Çatışma Dönüşüm Çalışmaları Enstitüsü’nün Kurucu Üyesi ve Başkanıdır. Enstitü, arabuluculuk ve ilgili süreçlerin anlaşılmasını ve uygulanmasını ilerletmeye yönelik, kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezidir.

Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, Profesör Bush arabuluculuk üzerine birkaç büyük araştırma projesi yönetti ve devlet mahkemesi ve okul sistemlerine ve Hewlett Vakfı’nın Çatışma Teorisi Merkezi Programına uyuşmazlık çözümü konusunda danışmanlık yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi’nin işyeri ihtilaflarına arabuluculuk yapmak için ülke çapında bir program tasarlamasına yardımcı olan bir ekip yönetti.

Hofstra’da Profesör Bush, ADR üzerine bir araştırma kursu, arabuluculuk ve müzakere üzerine seminerler ve arabuluculuk uygulamalarında bir beceri kursu da dahil olmak üzere arabuluculuk ve ADR üzerine çeşitli kurslar vermektedir. Ayrıca düzenli olarak Torts’daki ilk yıl kursu ders veriyor. Coif’in emrinin ve Harvard Üniversitesi’nin, magna cum laude ve Phi Beta Kappa’nın üyesi olduğu mezun olduğu Stanford Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ayrıca Floransa, İtalya ve Yale Hukuk Fakültesi’nde Karşılaştırmalı Adli Çalışmalar Merkezi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.