aba-yayın-motivasyonu-anlamak-beyin-temelli-ogrenme

Motivasyonu Anlamak- Beyin Temelli Öğrenme

Motivasyonu anlamak bazen çok da kolay olmayabilir. Yaşantımızın her aşamasında kimlerin dost kimlerin düşman olduklarını öğrenmek için motive olmaktayız. Yaşam içerisinde hayatta kalmayı sağlayacak eylemleri yapmayı öğrenmekteyiz. Bunlar; karşıya geçmeden önce iki tarafı kontrol etmek, yemek yemek ve diğer eylemler olarak sayılabilir. Bazı çocuklar için her gün okula gidip gelmek hayatta kalmakla ilgili bir eylem olabilmektedir.

Herhangi bir an içerisinde öğrencilerden birinin hedefi hayatta kalmak olabilirken diğerinin amacı sosyal statü elde etmek olabilmektedir. İnsan beyni için en önemli motivasyonun hayatta kalmak olduğu söylense de bazı motive edicilerin yaş ilerledikçe değiştiği söylenebilir. Bu süreçte bazı unsurlar daha baskın bir hale gelirken diğer unsurlar gittikçe önemini yitirebilmektedir. Hatta pek çoğu bu süreçte unutulmaktadır.

Motivasyonu Anlamak: Gelişimsel Motivasyonlar

Motivasyonu anlamak söz konusu olduğunda gelişimsel motivasyonların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bir bebek için önemli olan bir şey 8-12 yaş arası bir çocuk için önemli olmayabilir. Bu durum farklı yaş grupları için genellenebilir. Bebeklerin birinci motivasyonu hayatta kalmak iken 1 ile 5 yaş arasındaki bir çocuğun motivasyonu güvenlik olabilmektedir.

Bu çocuklar, sürekli kendilerine bakanlardan ayrıldıklarında ya da normal yaşam rutinleri değiştiğinde üzülebilirler. Bu yaş grubu aynı şekilde özerklik güdüsüyle de motive olabilmektedirler. İçinde bulundukları toplulukta rollerini fark etmeye başladıkları zamanda ise kimlik duyguları gelişmektedir. Bu yaş grubu için; özerklik, önde olma ve güvenlik en önemli konular arasında yer almaktadır.

Diğer Yaş Grubunda Durum Nasıl?

Çocuklar arasında 6-12 yaş grubu için aidiyet duygusunun ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu yaş grubundaki bir çocuk, arkadaş grubundan dışlandığında bu durumun etkileri çok yıkıcı olabilecektir. Ergenlik öncesi çocuklar için bir gruba bağlı olma hissi yüksek bir motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 13-18 yaş grubu çocukların artık ergenlik sürecine girdikleri bir dönemdir. Gelişimin bu aşamasındaki gençlerden bazıları bir davaya katkıda bulunmak amacıyla misyon ve hedef duygusuyla motive olmaya başlamaktadır. Gençler genel olarak kendilerini diğerlerinden farklı kılmak isteyerek motive olmaktadır.

Motivasyonu anlamak hakkında ayrıntılı bilgi almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından kaleme alınan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Aba Yayın tarafından satışa sunulan diğer kitaplar hakkında Aba Yayın resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.