aba-yayın-kisa-vadeli-motivasyon-stratejileri

Kısa Vadeli Motivasyon Stratejileri-Beyin Temelli Öğrenme

Kısa vadeli motivasyon stratejileri motivasyon elde etmek amaçlı olarak ihtiyaç duyulan yöntemlerdir. Bu motivasyon araçları sağlıklı bir fast-food tarafından sağlanan hazdan farklı değildir. Yani bu motivasyon araçlarının göze çarpan özelliği tekrar tekrar işe yaramasıdır. Beynimiz alışkanlık ve yenilik dengesini tercih etmektedir.

Herkes bu iki faktörü farklı oranlarda tercih etmektedir. Kimisi son derece tutarlı bir şekilde alışkanlıklarına bağlıdır. Diğer kimseler ise aşırı yenilikten yana olmaktadırlar. Sonuç olarak hem içsel hem de dışsal, hem kısa hem de uzun vadeli güçlü motivasyon sağlayan araç kutusu geliştirilmek istenebilir. Kısa vadede iki tür kısa süreli motivasyon sağlayıcılar kullanılmaktadır. Bunlar durum değişiklikleri ve gizli dürtülerdir.

Kısa Vadeli Motivasyon Sağlayıcılar: Durum Değişiklikleri

Kısa vadeli motivasyon sağlayıcılardan bir tanesi durum değişiklikleridir. Kısa süreli motivasyon sağlayıcılar bu kadar önemli ve etkiliyse neden tüm öğretmenler tarafından tercih edilmezler? Konu bu şekilde irdelendiğinde tüm eğitimcilerin kısa süreli motive edicileri farkında olmadan kullandıkları anlaşılmaktadır. Ancak pek çoğu bunlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir. Bunları farkında olmadan kullananlar ise hiçbir zaman bunları genişletmek için bir eylemde bulunmamışlardır.

Ayrıca bunların güçlendirilmesi için de çaba sarf etmemişlerdir. Durum değişikliği kavramı, bir öğrencinin durumunu değiştiren eylemlerden herhangi birisini ifade etmektedir. Bu eylemler psikolojik, fiziksel ya da duygusal olabilmektedir. Herhangi bir öğrencinin bir partnerle herhangi bir konuyu konuşması ve bu konuyu ele alıp incelemesi öğrencinin durumunu değiştirebilmektedir. Mevcut bir durumu değiştirmek, öğrenmeyi direkt etkilemese de tüm durum değişiklikleri öğrenmeyi desteklemektedir.

Dürtüler

Dürtüler de kısa süreli motivasyon araçlarındandır. Davranışı değiştirmeye yönelik istemlere dürtüler denmektedir. Bu durumun belirli bir şekilde gerçekleşmesi lazımdır. Bir müdahalenin dürtü olarak sayılabilmesi için o müdahalenin ucuz ve kolay olması gerekmektedir. Örneğin okullardaki yemek servisinde yapılabilecek bir küçük değişiklik sonucunda öğrencilerin yemek tercihleri değişebilir. Burada yemek seçimlerine etki eden faktör ufak bir dürtü olmaktadır. Örneğin ders aralarında hareketli müziklerin okul ortamında çalınması öğrencilerin mevcut haline önemli derecede etkide bulunacaktır. Örneğin derste kısa ve dikkat çekici bir hikaye anlatmak da dürtüye örnek olarak verilebilir.

Kısa vadeli motivasyon stratejileri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından kaleme alınan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Aba Yayın tarafından satışa sunulan diğer kitaplar hakkında Aba Yayın resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.