aba-yayin-matematiksel-zorluklar-tespiti-ve-cozumu

Matematiksel Zorluklar Tespiti ve Çözümü

Matematiksel kavramlar öğrencilere heyecan verici gelmeyebilir. Diğer öğrenme zorluklarında da görüldüğü üzere matematiksel problemler ne kadar erken tespit edilirse durum o kadar iyidir. Matematiksel zorluklar matematik derslerinin fazlaca işlenmesi sonucunda giderilmektedir. Yoğun ders yapmak ile birlikte hesaplamalarla ilgili problemleri ortaya çıkaran birinci sınıf öğrencilerinin matematikteki yıl sonu başarılarının arttığı gözlemlenmektedir.

Sorunun çözümüne yönelik anahtar erken teşhise dayanmaktadır. Bunun sonucunda; soruna müdahaleler mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. Aslında sorunun çözümü için aslında yapılması gerekenler basittir. Bu nedenle matematikte zorlananlar için yapılması gereken ilk eylem sorunun niteliğinin tespit edilmesidir. Bu anlamda eğitimciler sorunun doğasını belirleme görevi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Matematiksel Zorluklar: Sorunun Niteliğini Belirleme

Çevresel olarak meydana çıkan sebepler, gelişimsel nedenlerden farklı müdahaleler gerektirmektedir. Bir matematik testinde görülen düşük performans, bir sorunun varlığını gösterir. Ancak bununla birlikte düşük performansın tam kaynağını ortaya çıkarmamaktadır. Matematiksel zorluklar sonucunda ortaya çıkan düşük performans için bazı ölçümler yapılabilmektedir. Bir öğrenci matematikte ciddi anlamda zorlanıyorsa, eğitimcilere bazı görevler düşmektedir. Bu anlamda eğitimcilerin görevi öğrencinin matematikteki beceri düzeyini ölçmektir.

Hangi becerilerin zayıf olduğunu ve bu konuda öğrencilerin neler yapabileceğini öğretmenler belirlemelidir. Matematik müfredatına bakılarak öğrencilere yönlendirmeler yapılmalıdır. Yani matematik dersinin ne kadarının öğretildiğini, öğretmenlerin çok mu fazla korumacı davrandıklarını, yeteri kadar görsel ve el becerisi isteyen araçların kullanılıp kullanılmadığını sorgulamaları gerekmektedir. Öğretmenler gelişim sürecinde sadece öğrencilerin zayıf yönlerine odaklanmamalıdır. Aynı zamanda öğrencilerin güçlü yönlerini de geliştirip geliştirmediklerini ortaya koymalılardır.

Öncelikle Kazanılması Gereken Beceriler

Matematik eğitimcilerine göre matematiğin daha kolay bir şekilde öğrenilmesi için öğrencilerde bulunması gereken bazı beceriler vardır. Matematik öğrenimi için öğrencilerde bulunması gereken yeteneklerden bazıları şunlardır:

  • Ardışık talimatların takip edilmesi,
  • Kalıpları tanımak,
  • Miktar, boyut ve büyüklük hakkında makul bir tahmin oluşturmak ve yaklaşık olarak değerlendirmek,
  • Fotoğrafları zihinde görselleştirmek ve bunları kullanmak,
  • Sağdan sola anlatmak, pusula yönleri, yatay ve dikey yönler dahil olmak üzere iyi bir uzamsal yönlendirme ve mekan organizasyonuna sahip olmak,
  • Tümdengelimi muhakeme yapmak,
  • Tümevarımsal bir akıl yürütme anlayışına sahip olmak.

Matematik zorluklar ve çözüm yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için David A.Sousa tarafından yazılan Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir? kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici diğer kitaplara ulaşmak için de aba Yayın resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.