aba-yayin-biyoteknoloji-bir-yatay-teknoloji-platformu

Biyoteknoloji: Bir Yatay Teknoloji Platformu

Farklı sektörlerin ürün geliştirmesine katkı sağlayan bir platform olarak biyoteknoloji tanımlanabilir. Bu kavram daha önce görülmemiş teknolojik açılımların ortaya çıkmasını sağlayan bir yatay teknoloji platformu… Yani biyoteknolojinin doğrudan sağladığı faydaların yanı sıra çok sayıda dolaylı faydaları da bulunuyor. Gelişim sonucunda sektörlerin de bu gelişime bağlı olarak yapılanması beklenmekte. Sonuç olarak; biyoteknolojinin gerekliliklerine göre yeniden şekillenen sektörler, bu kavramdan tam anlamıyla yararlanabilir.

Genel olarak bakıldığında bilişim teknolojileri ve biyolojik bilginin bir arada olduğu alanların büyük bir potansiyele sahip oldukları görülmekte. Biyoteknoloji ile birlikte tüm sektörlere çok sayıda avantajın geleceği öngörülüyor. Bunlardan; yeniliklerin daha hızlı olması, daha düşük maliyetle gelişimin elde edilmesi, katma değer yaratan çözümler oluşturulması ve doğaya uyumlu ham madde kullanımı yalnızca birkaçı olarak dikkat çekmekte.

Yatay Teknoloji Platformu Tüm Sektörlere Katkı Sağlıyor

Biyoteknoloji ile verimliliği artıran ve maliyetleri ciddi anlamda düşüren yöntemler sayesinde sektör gelişimine büyük oranda katkı sağlıyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yenilikler biyolojik ham madde elde edilmesindeki zorlukları azaltarak ürün gelişimine ciddi anlamda destek olmakta. Yatay teknoloji platformu olarak biyoteknoloji ürün geliştirme platformlarının oluşturulmasına da yardımcı konumda yer alıyor.

Farklı sektörlerde iş yapan firmalar daha maliyet etkin ve hızlı üretilen platformları bulma şansı elde etmekte. Bu platformlar, derin uzmanlık ve ürün geliştirme aşamasında zorlukların da üstesinden gelmeyi sağlıyor. Genetik dizileme platformları, genetik hizmetler platformları, hücre hattı geliştirme platformları, büyük veri analizi ile otomasyon sağlayan yapay zeka platformları konu hakkındaki en önemli örnekler olarak sayılabilir.

İş Yapış Biçimlerinin Değişmesi

Biyoteknoloji alanında ortaya çıkan bir başka önemli dönüşüm ise klasik iş yapış süreçlerinde kendini gösteriyor. Bu alan, klasik iş yapış biçimlerinin çok daha farklı yöntemlerle uygulanmasını zorunlu kılıyor. Çünkü biyoteknoloji alanı çok sayıda farklı disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir alan. Çoklu konsorsiyumlar, birbirinden farklı aşamalarda dikey uzmanlıkların bulunmasının gerekliliği gibi nedenlerden ötürü ortak üretme kültürünün daha da geliştiğini görmekteyiz. Biyoteknoloji kavramı bilgi temelli bir kavram olduğu için araştırma aşamasını destekleyen ortamlar da biyoteknoloji süreçlerinde önemli olmakta.

Yatay teknoloji platformu hakkında daha detaylı bilgi almak için Dr. Sevgi Salman Ünver ve Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz tarafından kaleme alınan Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz! kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici diğer kitapları da aba Yayın resmi internet sitesi üzerinden elde edebilirsiniz.