aba-yayın-temel-matematik-egitimi-nasil-olmali

Temel Matematik Eğitimi Nasıl Olmalı?

İlköğretim çağından itibaren temel matematik eğitiminin nasıl olması gerektiği uzun yıllardır tartışma konusudur. Kimilerine göre matematiksel kavramaların ezberlenmesi, matematik dersinden başarılı olmak isteyen öğrencilere yardımcı olmaktadır. Ancak, matematikten başarılı olmak isteyen öğrencilerin beynin yapısına uygun olarak bir eğitim almaları daha yararlıdır. Temel bir eğitim, matematiğin soyut yapısından ziyade somut şekilde olmalıdır.

Çünkü çocuklar 10 yaşına kadar soyut kavramları algılamakla zorlanmaktadırlar. Bu nedenle, ilk matematik eğitimi soyut kavramlardan uzak bir şekilde verilmelidir. Günlük yaşamda matematiğin kullanıldığı alanlara atıflar yapılarak, dersin günlük hayatta karşılığının olduğu da öğrencilere anlatılmalıdır. Bu sayede öğrencilerin, matematik dersini daha kolay anlamaları ve dersten başarılı olmaları imkan dahilindedir.

Temel Matematik Eğitiminde Müfredatın Önemi

Matematik eğitiminde yer alan müfredat, öğretimin daha efektif olmasını sağlamaktadır. Matematik dersi ile ilgili olan müfredat doğrultusunda hangi konuların hangi yaş gruplarına anlatılması gerektiği belirlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerin matematik konularını algılayabilecekleri yaş aralıkları belirlenerek, en verimli oldukları yaşlarda matematik öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Temel matematik eğitiminde müfredatın önemi son derece yüksek olmakla birlikte eğitim metotları da dersin kalıcılığını yakından etkilemektedir. Günlük yaşama dayalı örneklerle birlikte somut örnekler, matematik dersinin kalıcı bir şekilde öğrenilmesinde kilit oynamaktadır. Yaş gruplarına göre konuların bölünmesi ve küçük yaş gruplarına daha genel matematik konularının öğretilmesi de dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır.

Matematik Eğitiminde Öğretmenin Önemi

İyi bir öğretmenin öğretemeyeceği ders bulunmamaktadır. Öğretmenler ders sırasında öğrencilere olan yaklaşımları da matematik dersine olan ilginin düzeyini belirlemektedir. Öğrenciler, genellikle sevdikleri öğretmenlerin derslerine daha çok ilgi gösterirler. Bu demek oluyor ki sevilen bir matematik öğretmeni, daha çok öğrencinin matematik dersini sevmesine vesile olabilir.

Öğretmenlerin öğrencilere dostça yaklaşmaları ve zor konuları eğlenceli hale getirmeleri matematik dersinin daha kolay bir şekilde öğrenilmesini sağlamaktadır. Temel eğitim sırasında oyunlardan ve oyuncaklardan yararlanmak, sayıları öğretirken abaküs vb. cisimleri kullanmak da ilk aşamada eğitimin başarısını yakından etkilemektedir. Soyut kavramlardan uzaklaşılarak öğrencilerin algılayabilecekleri somut kavramlara yönelmek gerekmektedir.

Temel matematik eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak için Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir? kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer konularda hazırlanmış olan kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.