aba-yayın-kurumsal-kimlik-nedir

Kurumsal Kimlik Nedir?

Şirketler için kurumsal kimlik kavramı son derece önemlidir. Başarılı bir kimlik oluşturarak firmaların pazarlama güçlerini artırmaları imkan dahilindedir. Kurumsal bir yapı, her davranışı ile kimliğini yansıtmalıdır. Şirketlerin, kendilerine has kişilikleri ve davranış kalıpları mevcuttur. Bununla birlikte şirketler, iş süreçlerinde de kendilerine özgü özelliklere sadık alarak hareket ederler. Bu durum şirketlerin, müşteri nezdindekini imajlarını somut bir biçimde ortaya koymaktadır.

Şirketlerin belirli dönemlerde müşteri ve toplum nezdindeki algılarına yönelik çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Aslında bu tür çalışmalar, şirketin imajını yukarıya çekmeye yönelik olarak uygulanır ve kimlik çalışmaları olarak değerlendirilmez. Daha kısa süreli ve anlık gelişimlere yönelik çalışmalardan oluşur. Bir kurumun sahip olduğu kimliği, onun kendi felsefesini ve sektördeki davranışlarını yansıtmaktadır.

Kurumsal Kimlik Ortaya Çıkar?

Müşteri nezdinde bir şirketin kurumsal ifade biçimi, o şirketin kimliğini yansıtmaktadır. Örneğin, iş süreçlerinde kullandığı iletişim dili ve davranışları kendi kimliğini yansıtmada işlevseldir. Bununla birlikte, kurumsal kimlik kavramı, şirketin mevcut kültürünü de ifade etmektedir. Şirketlerin eskiden beri gelen geleneksel davranış kalıpları kimlik oluşumunda etkilidir.

Ticari eylemler karşısında şirketlerin aldıkları tutumlar, piyasadaki davranış kalıpları ve genel anlamda tüm alışkanlar şirket kimliği ortaya koyar. Kimliklerin ortaya çıkma süreçleri birbirinden farklı olabilir. Bazı şirketler henüz daha kuruluş aşamasındayken özgün bir kültürle ortaya çıkabilir. Diğer tip şirketler ise sonradan kimlik oluşum sürecine dahil olabilir. Bunların dışında herhangi bir kimliğe sahip olmayan çok sayıda şirket olduğu da bir gerçektir.

Sürecin En Başı Nasıl?

Kurumsal bir yapıyla ilgili kimlik oluşturulması hedefleniyorsa öncelikle şirketin mevcut durumu doğru bir şekilde analiz edilmelidir. Şirketin sahip olduğu çevresi, günlük süreçlere nasıl tepkiler verdiği, sektördeki duruşunun nasıl olduğu bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Kimlik oluşturma sürecinin en başında, detaylı bir kimlik oluşturmak her zaman için mümkün olmayabilir. Çünkü kimlik demek, davranışların alışkanlık haline dönüşmesini gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle ilk aşamada kapsamlı ve tutarlı bir kimlik ortaya çıkmayabilir. Şirketler, sahip oldukları kimlikleri toplum nezdinde daha görünür kılmak için tasarım araçları da kullanmaktadırlar. Ayrıca reklam kanallarını kullanarak da kimliğin daha bilinir hale gelmesini sağlayabilirler.

Kurumsal kimlik kavramı Marc Benioff’un önem verdiği bir kavramdır. Salesforce şirketinin, kimlik gelişim sürecinde nasıl hareket ettiğini öğrenmek istiyorsanız Marc Benioff’un yazdığı Öncüler kitabına ulaşabilirsiniz. İlgi çekici konularda hazırlanan diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.