aba-yayın-desteklenmis-ve-umutlu-hissetmek

Desteklenmiş ve Umutlu Hissetmek- Aba Yayın

Okul çağındaki çocuklar yetişkinlere göre daha fazla duygusallık göstermektedirler. Bu çocuklar hem küçük çocukları hem de ergenleri tanımlamaktadır. Duygusallık derken yoğunluk, sıklık ve değişkenlik açısından duygusallığın görüldüğü söylenebilir. Çocukların umutlu hissetmek anlamında desteğe ihtiyaçları olduğu doğrudur. Yapılan bir araştırma kapsamında hem ergenlerin hem de yetişkinlerin 1 haftalık süre içerisinde duygusal durumları incelenmiştir.

Araştırma sonucunda ergenlerin o günlerdeki olaylara verdikleri tepiklerinin hem daha coşkulu hem de daha depresif olduğu görülmüştür. Bir öğrencinin umut seviyesinin yavaş yavaş düştüğüne tanık olmak pek de hoş bir duygu değildir. Öğrencilerin gün geçtikçe umutları düşer ve bu durum gerçekleştikçe onların cesaretleri de azalır. Eğer öğrencilerde umut varsa o öğrenciler derslerinde daha iyi performans gösterecektir.

Umutlu Hissetmek Öğrencilere Fayda Sağlıyor

Umutlu hissetmek her insanın daha verimli bir hayat sürmesini sağlamaktadır. Öğrenciler için umudun daha iyi bir performans sağladığını söylemiştik. Peki, neden umut daha iyi bir akademik performansa yol açmaktadır. Öğrenilmiş çaresizlik umudun tersidir. Umudu anlamak öğrenilmiş çaresizliği anlamaktan geçmektedir. Öğrenilmiş çaresizlik kavram olarak umutsuzlukla aynı anlama gelmektedir.

Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin eylemi sonucunda sonucun değişmeyeceğine olan inancıdır. Bu durumdaki insanlar öğrenilmiş çaresizlik nedeniyle mevcut durumlarını değiştirmek için çok az çaba harcamaktadır. Umut olmadığında çaba düşer. Öğrenmenin yolu ise çabadan geçmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin başarılı olmasının en önemli anahtarı umuttur.

Umut ve İnanç

Umut, içerisinde üç önemli inancı içermektedir. Bunlardan ilki, hedeflerimize giden yollar var ve bu yolların ne olduğunu biliyoruz, ikincisi başarı mümkün bir durumdur, üçüncüsü hedeflerimize ulaşmak ve başarılı olmak için bu yolları kullanmamız gerektiğidir. Umutlu öğretmen ve öğrencilerin olduğu bir ortam, yüksek başarıya hazır bir ortam meydana getirmektedir. Umut seviyesi yüksek olan insanlar; her düzeyde akademik anlamda daha iyi performans göstermektedirler. Ayrıca daha sağlıklı olma, daha kendinden emin ve mutlu olma eğilimi de sergilemektedirler. Bu kişiler stresle baş etmede her zaman daha başarılı olurlar. Gelecekteki çabalarını iyileştirmek için geri bildirim kullanırlar.

Umutlu hissetmek konusunda detaylı bilgi almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından kaleme alınan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Aba Yayın tarafından satışa sunulan diğer kitaplar hakkında Aba Yayın resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.