Tüketim Yerine İnovasyonu Geliştirin!

Tüketim Yerine İnovasyonu Geliştirin!

Türkçeye yenilik olarak tercüme edilen inovasyon kavramı geniş bir süreci ifade etmek için kullanılıyor. Bir başka deyişle, bilim ve teknolojideki yeniliklerin toplum ve ekonomiye fayda sağlayacak şekilde gelişmesi anlamı taşıyor. Fikirlerin ticari fayda sağlama süreci ile bu süreç sonunda ortaya çıkanların hepsi inovasyon olarak görülüyor. Günümüzde herkesin kullandığı cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletler ile internet birer inovasyon örneği. 

Haberleşme alanındaki teknolojik ilerlemeler kişiler arası mesafeleri kısalttı. Bu sayede ortaya çıkan global iş gücü ile yeni pazarlar meydana geldi. Ekonominin batıdan doğuya kayması ve farklılaşan beklentiler, sosyal bir değişime neden oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin beklentilerinin sıradan ürünlerle karşılanması zor bir hal aldı. Şirketler ise trendlere uyarak ve yenilikçiliği ilke edinerek inovasyon kültürüne uygun bir şekle büründüler. 

İnovasyon, eskinin aksine tek seferde olup biten bir durum olmayıp tekrarlanabilen ve sistemleşebilen bir olgu. Bu sebeple firmalar inovasyonu öğrenmeye ve ona kaynak bulmaya oldukça önem veriyorlar. Yazımızın devamında tüketmek yerine inovasyonu geliştirmek için nasıl bireyler olmamız gerektiğine bakalım. 

1.  Meraklı Olun ve Fırsatların Peşinden Koşun

Meraklı olmak yenilikçi kişilerin ortak özelliğidir. İlgisiz kalmak yerine olayların gerisindeki neden ve nasılı bulmaya çalışarak sorgulamak da inovasyonu geliştirmek için önemlidir. Ayrıca sürekli tüketmek ve beklemek yerine aktif olarak fırsatlar aramak ve fırsatları avantaja çevirmek de inovatif olmanın en önemli şartlarındandır. 

2. Yeniliklere Açık Olun

Yenilikçi kişiler hep ileriye dönük olanı aradıklarından dolayı zihniyetleri de geleceğe yöneliktir. Geçmişe sıkışıp kalmak inovatif olmaya tezat bir durumdur. Bu nedenle her şeyden önce var olana farklı bir gözle bakmak gerekir. Yeni atılımlar ile değişime açık olmak inovasyon döngüsü için oldukça önemlidir. 

3.  Denemekten Korkmayın

Başarısızlık her zaman olumsuz bir anlam ifade etmez; çünkü hatalar aynı zamanda birer tecrübedir. Hatalardan bir şeyler öğrenmek ve cesaret ile yeni yollar denemek bir anlamda yenilik yapmanın da anahtarı oluyor. Tüketmek de var olanı bitirmek de değişime karşı korku duymaktan ileri geliyor. Bu nedenle başarısızlığın bir son yerine yeni bir fikrin ve inovasyon sürecinin ilk basamağı olarak görülmesi daha motive edici olacaktır. 

4. Düşünme Becerinizi Geliştirin

Düşünme becerisi sayesinde daha önceden öğrenilen bilgiler, beceri ve tecrübelerle harmanlanarak ortaya yenilikler çıkarılabilir. Farklı düşünmek, daha önce sorulmamış soruları sormak, bağlantılar arasında ilişkiler kurmak, yapıcı yorumlarda bulunmak ve sıradanlık içinden alternatifler bulmak inovatif olmayı beraberinde getiren yetilerdir. 

Kaynaklar