aba-yayın-stem-uygulamalari-nedir

STEM Uygulamaları Nedir?

Matematik, fen, mühendislik ve teknoloji bölümleri bir araya gelerek oluşturulan öğrenme sistemi stem uygulamaları nedir sorusunun cevabını vermektedir. Bu 4 disiplin dalı bir araya getirilerek problemlerin çözümünde, gerçek hayattan yöntemler sunularak sonuca ulaşılmaktadır. Anlam olarak, 4 disiplin arasında oluşturulan yeni programın öğretildiği felsefe dalıdır. Sayılan bu 4 temel alanda, öğrencileri tek tek yetiştirmektense bir bütün olarak STEM eğitimi verilmesi, sonuç itibarıyla daha faydalı olacaktır. Bu eğitim sayesinde öğrenciler hem kariyer odaklı yetiştirilmekte hem de daha donanımlı olmaları sağlanmaktadır.

STEM çalışmaları öğrencileri proje tabanlı öğrenmeye teşvik etmektedir. Öğrencilere öğrenme deneyimi sunarken aynı zamanda gerçekçi uygulamalarda sunmaktadır. Öğrenciler bu öğrenme modelinin çeşitli alanlarını kullanarak başta sınıf ortamı olmak üzere tüm çevrelerinde bağlantı kurmaktadır. Farklı eğitim anlayışları sunan STEM eğitimi, öğrencilerin kendilerini geliştirme ve deneyim kazanmalarında da oldukça önemlidir. Özellikle iş hayatında her yönden donanıma sahip bir birey olarak yer almak toplum açısından da son derece önemli bir durumdur. Eğitim hayatı boyunca edinilen bilgi ve beceriler iş hayatına aktarılarak belli bir seviyeye gelinmektedir.

STEM Uygulamaları Nedir ve Neden Önemlidir?

STEM eğitimi erken yaşlarda uygulamaya konulmalıdır. Çünkü erken yaşlarda problemlere yaratıcı çözümler bulma ve değişimlere anında uyum sağlayan bireyler yetiştirme son derece önemlidir. Ayrıca bu sistem genç yaşlarda bireylerin iletişimlerinin güçlü olmasını sağlamakta ve kendine güveni olan donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Sistem o kadar çok yönlü ki, daha öğrenci iken geliştirilen projelerin patenti de alınabilmektedir. Ve bu projeler ilerleyen zamanlarda iş hayatına da devredilmektedir.

STEM projeleri ile beraber teknolojide kullanılmaktadır. Teknolojinin de katkısıyla öğrenciler yaratıcılıklarını geliştirmekte ve sayısal becerilerini artırmaktadır. Stem uygulamaları nedir sorusu özellikle bu eğitim sisteminin geleneksel eğitimden ayrı düşünülmesiyle kendini göstermektedir. Geleneksel eğitimden ayıran noktaların başında 4 disiplin dalının harmanlanmış güncel halinin olması gelmektedir. Gerçek hayatta problem çözme yöntemlerine odaklanarak bilimsel yöntemlerin günlük hayata nasıl entegre edileceği üzerinde durmaktadır. Tüm bu becerilerin kazanılması için eğitimin erken yaşlarda kazandırılması son derece önemlidir.

 • Öğrencilerin fen, matematik ve teknoloji alanlarında bilgi düzeylerini arttırır
 • Eleştirel düşünmeyi sağlar
 • Problem çözümü odaklıdır
 • Düşünme becerisini arttırır
 • Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik donanım kazandırır
 • Üretkenliği arttırır
 • Yaratıcılığı ön planda tutar
 • Grup çalışmalarına özendirir ve kazandırır
 • İletişim becerilerini arttırır
 • Değişime ve yeniliğe yönelik merak duygusu oluşturur
 • Girişimciliğe özendirir.

STEM Uygulamaları ve Etkinlik Alanları

Stem uygulamaları nedir sorusu kendini etkinlik alanlarında da göstermektedir. STEM etkinlik alanları öncelikle öğrencilere eğlenceli uygulamalar geliştirme özelliği kazandırmaktadır. Bu ortamlar sayesinde öğrenciler oluşan problemlere karşı çözümler üretmekte ve yeni icatlar ortaya koymaktadır. Teknoloji alanında gelişmeler göstererek uygulamaların hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Üniversite hayatına adım atmadan önce ve hatta gelecekteki kariyer ortamına geçiş sağlamadan önce her yaştan öğrencinin eleştirel düşünce yapısına dahil olması gerekmektedir. Öğrencilerin kodlama öğrenmesi, yeni projeler tasarlaması, simülasyonlarla oynaması, bilimsel verileri toplaması ve bunları analiz etmesi STEM eğitim sisteminin bir parçasıdır. Ayrıca matematik, fen, mühendislik ve teknoloji alanlarına sanatın eklenmesiyle STEM eğitimi STEAM adını almaktadır.

STEM Eğitim Sisteminin Okul Eğitimi Dönemlerindeki Önemi

Okul Öncesi Dönem: STEM eğitiminin en kolay uygulandığı dönem olarak bilinmektedir. Kolay uygulanabilir olmasının ana nedeni bu yaştaki çocukların merak duygusunun maksimum seviyede olmasıdır. Doğuştan gelen merak duygusundan faydalanarak bu yaştaki çocuklara araştırma konusunda fırsatlar tanınmaktadır. Bu yaş grubundaki öğrencilere gerçek dünyadan sorular sorarak STEM eğitimine dahil edilmeleri sağlanmaktadır.

İlkokul Dönemi: Bu yaş grubunda olan öğrencilere stem uygulamaları nedir soruları sorularak farkındalık oluşturulmaktadır. Ayrıca yaş seviyelerine uyum sağlayacak tasarım eğitimleri de bu dönemde verilmektedir. Bu dönemde sorgulama durumu kendini daha baskın bir şekilde göstermektedir. Gerçek dünyada olan problemleri çözmeye öğrencileri yönlendirerek yapılandırılmış öğrenme sağlamaktadır.

Ortaokul Dönemi: Bu aşamada gerçekleştirilen uygulamalar seviye olarak hem zor hem de sıkıcı olarak tabir edilmektedir. İnşa etmeye yönelik uygulamaların varlığı ile öğrenciler akademik konularda bilinci arttırılmaktadır. Öğrencilerin keşfetme dönemleri ve inovasyon ile tanışmaları bu eğitim aralığını denk gelmektedir.

Lise Dönemi: STEM çalışmaları bu dönemde özellikle titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu dönemdeki öğrenciler büyük projeler içerisinde yer alabilir ve kendi tasarımlarını ortaya koyabilir. Hatta tasarladığı projelerin patentini alma hakkına da sahip olmaktadır. Bu yaş grubundaki öğrenciler kendilerini geliştirdikleri takdirde istihdam fırsatları da elde edebilmektedir. İstihdamın olması içinde öğrencilerin hem okul içinde hem de okul dışında STEM etkinliklerine katılımı oldukça önemlidir.

Stem uygulamaları nedir sorusu okul eğitiminde tüm dönemlerde kendini göstermektedir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için Stem’den Steam’e: Sanatı Entegre Eden Beyne Uyumlu Stratejiler ve Dersler kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz. Güncel konularda hazırlanmış videoları ise Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalından takip edebilirsiniz.