aba-yayin-cinsel-kimlik-gelisimi-nedir

Cinsel Kimlik Gelişimi Nedir?

Döllenme eylemi cinsel kimlik gelişimi için gerekli olan evrelerin en başında yer almaktadır. Genetik şifrelerle dolu sperm ile yine aynı şekilde genetik şifrelerle dolu yumurtanın kaynaşma anı döllenme olarak açıklanabilir. Döllenme eyleminden itibaren hangi cinsiyette bir bireyin dünyaya geleceği bellidir. Yumurtada tek tip olarak X cinsiyet kromozomu bulunmaktadır. Döllenme sırasında sperm, cinsiyet kromozomu olarak X değeri taşıyorsa, sonuç XX olarak dişiyi meydana getirmektedir.

Sperm döllenme sırasında Y kromozomu taşıyorsa da XY olarak erkek cinsiyetini oluşturmaktadır. Döllenmiş yumurta uygun bir ortam bularak anne rahmine yerleşmektedir. Burada çoğalarak hücre yumağı şeklinde büyümektedir. Hücreler arasında meydana gelen etkileşim sonucunda da organlar gelişmektedir. Gelişim sonucunda anne bedeninden bağımsız olarak varlığını sürdürebilme kabiliyetine kazanmaktadır. Sonrasında da anne karnından ayrılarak kendi başına yaşamını idame ettirmektedir.

Cinsel Kimlik Gelişimi Nasıl Gerçekleşir?

Yumurtadaki X kromozomu, spermdeki kromozom türüne göre cinsiyeti meydana getirmektedir. Cinsel kimlik gelişimi de biyolojik cinsiyet oluşumuyla ilişkilidir. Biyolojik cinsiyet, anatomik bakımdan bir kişiyi kadın ya da erkek olarak tanımlamaktadır. Gelişim sürecinde meydana gelen bu özellikler kişinin kadın ya da erkek olarak tespitine yardımcı olmaktadır. İstisnai olarak ise bir insanın bedeninde her iki cinse ait olan organlar da yer alabilmektedir.

Toplumsal cinsiyet kavramı biraz daha toplumla ilgili bir kavramı açıklamaktadır. Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar bu kavramı anlatmaktadır. Bu kavram, kadınlardan ve erkeklerden toplum olarak beklenen düşünce ve davranış kalıplarını ortaya koymaktadır.

Cinsel Kimlik Kazanmada Neler Etkilidir?

Cinsel kimlik kazanmada çok sayıda faktörün etkili olduğu görülmektedir. Bunların biri, özdeşim kurmadır. Bir çocuk kendi cinsiyetine özgü davranışları anne ya da babasına özendiği için benimsemektedir. Çocuklar, gelişim sürecinde anne ya da babaya benzemek isterler. Bu durum bilinçli öykünmeden ziyade çok daha derine inen psikolojik bir olaydır. Çocuk, farkında olmadan anne ve babadan aldığı davranışları kendi kişiliği içerisinde yoğurur.

Cinsel kimlik gelişimi konusunda daha detaylı bilgi almak için Editör Ayşen Bulut öncülüğünde hazırlanan aba Yayın tarafından satışa sunulan Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. Benzer kitaplara erişmek için de aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.