abayayın-biyoteknolojik-ilaclar-ve-biyobenzer-pazari

Adım Adım Biyogirişimcilik-Biyoteknolojik İlaçlar ve Biyobenzer Pazarı

Biyobenzer ilaç, biyoteknolojik olarak üretilen ilaçlar referans alınarak aynı etki, güvenirlik ve kalite sunan ilaçları ifade etmektedir. Bu tür ilaçlar sayesinde, hastalıklarla mücadelede biyoteknolojik ilaçların etkisinden faydalanmak mümkündür. Bu tür ilaçların, referans aldıkları biyoteknolojik ilaçlarla olan benzerlikleri onaylanmaktadır. Bu ilaçların, biyoteknolojik ilaçlardan farklı bir geliştirme ve üretim yöntemleri bulunmaktadır.

Sağlık sisteminin devamlılığını sağlamada bu tür ilaçların etkisi göz ardı edilmemelidir. Ayrıca sektördeki rekabeti artırarak ilaç fiyatlarının dengede kalmasını ve kaliteli ilaçların üretilmesini de sağlamaktadır. Biyoteknolojik ilaçların benzeri olan bu ilaçların etken maddeleri, aynı biyolojik madde olmaktadır. Biyoteknolojik ilaçların ve benzerlerinin üretimlerinde farklı yöntemlerle geliştirilmiş iki hücre hattı birbirinden farklı olduğu için biyoteknolojik ürünlerle benzerleri farklı ilaçları yansıtmaktadır.

Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçların Üretim Hacimleri

Biyobenzer ilaçlar biyoteknolojik ilaçların alternatifi olarak hastalıklarla mücadele etmede yardımcı olmaktadır. Biyoteknolojik ilaç pazarı, tüm dünyadaki ilaç sektörünün ilerlemesinde önemli bir paya sahiptir. 2016 yılında toplam 228 milyar dolarlık bir satış hacmi ile biyoteknolojik ilaç pazarı dikkat çekmeyi başarmıştır. Biyoteknolojik ilaçların üretimleri için gerekli tesislerin kurulması ve bunlar için yapılan araştırma-geliştirme faaliyetleri oldukça maliyetlidir. Dünya genelinde ilaç sektöründe yaşanan durgunluğun biyoteknolojik ilaçların üretimlerini de olumsuz etkilediği malumdur. Öyle ki, ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaların araştırma-geliştirme harcamalarını azaltmamaları ancak bununla aynı doğrultuda yatırımlardan elde ettikleri geri dönüş oranlarını artıramamaları nedeniyle sektörün sürdürülebilirliği endişeler yaratmıştır.

Mevcut Firmalardan Hangileri Biyoteknolojik İlaçlara Benzer İlaçları Üretiyor?

Dünya genelinde ilaç sektöründe dikkat çeken en büyük 25 şirket incelendiğinde; bunların kendi ilaç geliştirme süreçlerine ve altyapıya yatırım yaptıkları görülmektedir. Mevcut olarak ürettikleri ürünlerin çeşitliliğini artırmak adına da mevcut olan biyoteknolojik ilaç üreten firmaları ele geçirdikleri saptanmıştır. En büyük 25 şirketin yarısından fazlasının, yeni bir ilaç üretmek için çaba sarf ettikleri ve biyoteknolojik ilaç üretmek için gayret ettikleri, yarıya yakın kısmının ise biyobenzer ilaçlara yatırım yaptıkları görülmektedir. Firmaların çoğunluğunun orijinal ürünlere yatırım yapmasının ana nedeni, piyasaya ilk çıkıyor olmanın avantajını elde etme düşüncesidir. Bu sayede rekabet avantajı elde etmelerinin yanında fiyat avantajı da elde edilmektedir. Fiyat belirleme avantajı, üretici firmaların yatırımdan elde edecekleri karları artırmaktadır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Aba Yayınevi tarafından basılan ve satışa sunulan ADIM ADIM BİYOGİRİŞİMCİLİK: BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARINA YOL HARİTASI kitabına ulaşabilirsiniz.