abayayın-biyoteknolojik-ilac-pazari-adim-adim-biyogirisimcilik-kitabi

Biyoteknolojik İlaç Pazarı-Adım Adım Biyogirişimcilik Kitabı

Biyoteknolojik ilaç pazarı dünya pazarında her geçen gün büyümeye devam ediyor. Dünyadaki ilaç pazarı hali hazırda bir büyüme içerisindeydi. Fakat Covid – 19 salgının dünyaya yayılması ile biyoteknolojik alanda yapılan ilaç çalışmaları daha da önemli bir hal almış durumdadır. Biyoteknoloji kelimesini ülkemiz gibi pek çok ülke yeni yeni dile getirmeye başlamış durumda.

Fakat biyoteknoloji ve biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar yıllar hatta asırlar öncesine dayanmakta. Antik Mısır döneminde bu alanda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Şarap yapımı gibi tarihi Antik Mısır’a dayanan buluşlar hep biyoteknolojik çalışmaların ürünüdür. Daha sonra ise dünyada ilk olarak 1900’lü yılların başında ilk kez biyoteknoloji kelimesi kullanılmış olsa da Antik Mısır ve 1900’lü yıllar arasında bu alanda pek çok çalışma yapılmıştır. Daha sonra ise bu anlamda pandemi sürecinde ilaç sektörü patlama yapmıştır.

Biyoteknolojik İlaç Pazarı Trenini Yakalamak

Biyoteknoloji gibi biyoteknolojik ilaç pazarı da oldukça eskilere dayanan bir sistem. Kuduz aşısı gibi onlarca yıl önce bulunan aşılar bu alanda yapılmış çalışmalardır. Biyoteknolojiye geleceğin mesleği damgası vurulsa da aslında biyoteknoloji ve kapsadığı alanlar günümüz mesleği olmaktadır. Bu yüzden hali hazırda Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin öncülük ettiği bu trene Türkiye olarak kaçırmadan binmemiz gerekmektedir.

Türkiye’de ilaç tüketimi oldukça yüksek bir değerde olmakta. Bu anlamda pandemi süreci ile artmaya başlayan bu ilaç tüketimi için çalışmalar yapmamız ve kendi kendimize yetmemiz oldukça önemlidir. Pandemi sürecinde biyoteknolojik alanlarda gerek ilaç gerek ise tanı kiti ihtiyaç üretimi konusunda ise ülkemiz oldukça büyük işler başarmış durumda.

Pandeminin Ülkemiz Biyoteknoloji Alanına Etkisi

Pandemi süreci dünyanın tüm devletlerine olumsuz etkide bulundu. Ülkemizde bu anlama pek çok konuda oldukça olumsuz etkilerden kendisini kurtaramadı. Fakat bu anlamda bazı noktalar var ki ülkemiz bu süreç içerisindeki olumsuz etkileri unutturacak adımlar atmayı başardı. Biyoteknoloji sektörü de bunlardan bir tanesi.

Pandemi sürecinin yayılması ile ülkemizde pek çok biyoteknoloji kuruluşu faaliyete geçmeyi başardı. Bu firmalar ilk başta ülkemiz adına yerli tanı kiti üretme sürecine girdiler. Bu kitler ülkemizde üretilene kadar ülkemiz kısa bir dönem Çin tanı kitleri kullansa da daha sonra hiçbir şekilde Çin tanı kiti ülkemizde kullanılmamıştır.

Üretilen yerli tanı kitleri ülkemize yetmekle beraber yurt dışına da satılarak ülkemize büyük bir katkı sağlamıştır. Almanya gibi teknoloji devi ülkeler kendi tanı kitini üretemezken ülkemiz Almanya gibi pek çok ülkeye test tanı kiti göndermiştir. Bu sayede Türkiye ilaç pazarı 2018 yılına göre oldukça büyük bir gelişme göstermiştir.

Ülkemizden yaklaşık 15 şirket yurt dışına test tanı kiti satmaktadır. Bu şirketlerden bazıları çok fazla büyümüş ve kurulan yeni şirketlere destek vermeye başlamıştır. Covid – 19 salgını hem ülkemizde hem de dünyada biyoteknoloji alanının önemini adeta gözler önüne sermiştir. Fakat ülkemizde bu anlamda girişimcilerin destek bulacağı fazla kaynak maalesef yok. Fakat Aba yayınları tarafından çıkarılan Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası bu anlamda bir ilk olmayı başarmıştır.

Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası

Adım Adım Biyogirişimcilik kitabı bu alanda bir ilk olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün önemini daha da arttıran biyogirişimcilik konusunu ele alan oldukça önemli bir kitaptır. Prof. Dr. Işıl Kurnaz ve Dr. Sevgi Salman editörlüğünde ve alanında uzman misafir yazarlar ile tam on altı ana başlık altında toplanan bir kitaptır.

Ayrıca kitap içerisinde Dr. Melis Savaşan Söğüt’te biyoteknolojik ilaç pazarı hakkında yazılar paylaşmıştır. Yaşam bilimleri, biyoteknolojik ilaçlar, biyomedikal, biyomühendislik, gıda, tarım, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji başta olmak üzere biyoteknolojinin çeşitli alanlarda girişimcilik ile ilgili temek bilgiler bu kitap içerisinde bulunmaktadır.

Bu bilgiler kitap içerisinde hem ülkemizde hem de dünyada yapılan bazı girişimler ile de desteklenmiştir. Buna ek olarak ülkemizde ve dünyada bu alanda yapılan start – up ve spinoff firmalarının gelişim süreçleri ve yaşadıkları zorluklar da kitap içerisinde karşılaştırılmalı bir şekilde incelenmiştir. Ülkemizde henüz oluşturulmaya çalışılan biyoteknoloji sektörü ekosisteminin farklı boyutlarını ele alan Adım Adım Biyogirişimcilik kitabı az zamanda çok yol alabilmek için bir rehber olmaya çalışan bir kitaptır.

Biyoteknolojik İlaç Pazarı: Kitabın Hedef Kitlesi

Adım Adım Biyogirişimcilik kitabı biyoteknolojik ilaç pazarı gibi pek çok alanda ilgisi veya işi bulunan herkes için bir başucu kitabıdır. Buna ek olarak biyogirşimcilik ile ilgili lisansüstü dersler alan öğrenciler veya bu dersleri veren üniversiteler ve öğretim üyeleri, girişimci olmayı düşünen öğrenci, akademisyen ve mezunlar.

Bunların yanı sıra kuluçka merkezleri ve TTO yani Teknoloji Transfer Merkezleri, yatırımcı ağları ve melek yatırımcılar, bu alana yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar ya da bu alan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlar. Yani bu alana hem girişimci olarak hem de yatırımcı olarak girmeyi düşünen A’dan Z’ye herkes bu kitaptan yararlanabilir.

Günümüzde artık biyoekonomi ve biyokalkınma kavramları tüm dünya ülkeleri için oldukça önemli bir hal almıştır. Aynı zamanda biyoteknolojik ilaç pazarı da oldukça söz sahibi olmayı başarmıştır. Ülkemizde de yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileşmesi önemli hedeflerdendir. Bu da ancak iyi yetişmiş biyogirşimcilerin artması ve daha fazla akademisyenin iş dünyasında yer alması ile mümkün olabilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Aba Yayınevi tarafından basılan ve satışa sunulan ADIM ADIM BİYOGİRİŞİMCİLİK: BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARINA YOL HARİTASI kitabına ulaşabilirsiniz.