aba-yayin-asperger-sendromu-tani-yasi-nedir

Asperger Sendromu Tanı Yaşı Nedir?

Asperger sendromu tanısı için tanı yaşı farklılık gösterebilmektedir. Erken yaşlarda tanı konulabildiği gibi ileri yaşlarda da sendroma yönelik tanı koyulabilmektedir. Tanıdaki bu değişikliğin nedeni ise sendromun gösterdiği özelliklerdir. Sendroma sahip olanların konuşma seviyelerinde belirgin bir fark oluşmaması uzun süre teşhiste zorluklar oluşturabilmektedir. Genel olarak bakıldığında rahatsızlığın ortalama tanı yaşının 10 ile 11 yaşları olduğu söylenebilir.

Rahatsızlığın anlaşılamaması nedeniyle yirmili yaşlara kadar tanının geciktiği durumlara da rastlanılmaktadır. Rahatsızlık sonucunda tipik otizmdeki belirtiler kadar somut belirtilerin olmaması bu duruma neden olabilmektedir. Aile üyelerinde de benzer özelliklerin görülmesi, durumun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bireyin genç yaşlardaki toplumsal ilişkilerinden sendromun tespiti hiç de kolay değildir.

Asperger Sendromu Tanısı Başka Nasıl Görülebilmektedir?

Asperger sendromu tanısı bazı durumlarda kişinin kendisi tarafından da yapılabilmektedir. Bu durum garip olmakla birlikte bireyin konu hakkında bilgi edinmesi sonucunda gerçekleşebilmektedir. Kişi internetten ya da medyadan edindiği bilgiler sonucunda kendisinin bu rahatsızlığa sahip olduğunu anlayabilmektedir. Konu hakkında bilgi verici kitapların okunması da sürecin anlaşılmasına yol açabilmektedir.

Günlük yaşantı içerisinde evli olan eşler arasında bazen sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuda danışmanlık hizmeti için başvurulduğunda alınan hizmet sonucunda eşlerin birinde ya da her ikisinde de Asperger sendromu olduğu ortaya çıkabilmektedir. Bu danışmanlık süreçleri rahatsızlıkların tespitinde oldukça işlevseldir. Hatta bazı durumlarda kişinin ölümü sonrasında da kişi hakkında bu tür bir tanı koyulabilmektedir. Çünkü ölüm sonrası tespitler ya da kişi hakkında yapılan ilanlar sendroma ilişkin özelliklerin kişide var olduğunu gösterebilmektedir.

Sendromda Ne Gibi Sorunlar Görülebilmektedir?

Sendromun en önemli sorunu kişinin toplumla canlı ve yaşamsal bir ilişki kuramamasıdır. Sendromun belirtileri belirli dönemlerde çok silik kalmasına rağmen diğer dönemlerde daha yoğun bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu durum ise kişinin önceden kolay olan yaşantısını zora sokabilmektedir. Sendromun özellikleri bilindikçe doğru teşhisin süresi kısalabilmektedir. Ancak bu durum her halükarda rahatsızlığın kendisini ne zaman yoğun bir şekilde göstereceği ile yakından ilişkilidir. Tanıya ilişkin her durum, rahatsızlığın kendisini gösterme sıklığı ve kişinin konu hakkında bilinçli olmasından da etkilenebilmektedir.

Asperger sendromu tanısı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Aba Yayıncılık tarafından satışa sunulan Yüksek İşlevli Otizm: Asperger Sendromu isimli kitaba Google Books üzerinden sahip olabilirsiniz. Aba Yayıncılık tarafından sunulan diğer kitapları görmek için Aba Yayıncılık resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.