aba-yayın-aktivist-ceo-tavir-almak-artik-bir-tercih-degil

Aktivist CEO: Tavır Almak Artık Bir Tercih Değil

Aktivist CEO için toplumun sorunlarına duyarsız kalmak gibi bir tercih söz konusu olamaz. Büyük şirketler toplumun tamamına yönelik yaşananlara karşı ilgisiz bir tavır takınmamalıdır. Bu durum şirketlerin toplum nezdindeki imajları için olumsuz bir durum olabilir. Salesforce şirketi de böyle bir sınavla yüzleşmiştir. Amerika ile Meksika sınırında yaşanan gerginlikten ötürü, şirketin haksızlık yapan hükümet kanadına yakın bir duruş sergilediği iddia edilmiştir.

Salesforce şirketi her zaman için adaletli yaklaşan, topluma ve toplumun sorunlarına duyarlı davranan bir şirket olmuştur. Ancak Salesforce şirketinin gümrükle ilgili insan kaynaklarına yönelik daha önceden bir yazılım hazırlamış olması, şirketin haksızlık yapan kesime yakın olduğu düşüncesini gündeme getirmişti.

Aktivist CEO Toplum Sorunlarına Duyarlı Olmalı

Aktivist CEO toplumun içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmemelidir. Salesforce şirketinde mühendislere ve üst düzey yöneticilere ödenen yüksek ücretlerin San Francisco’daki gayrimenkul fiyatlarını artırdığı ne yazık ki doğrudur. Fiyatların bu kadar yüksek olması sonucunda orta kesimden insanların şehrin dışındaki bölgelerde konaklamak için mesken tutabildikleri görülmektedir.

Bu durum eşitsizliğin artmasına katkı sağlayan bir durumdur. Bu sürece Salesforce şirketinin de katkı sağladığı malumdur. Ancak sürece katkı sağlıyor diye bu sorunla mücadeleye ilgisiz olması da gerekmemektedir. Salesforce şirketi toplumdaki eşitliğin sağlanması için mücadele etmektedir. Salesforce şirketi, eğitim alamayan pek çok çocuğa eğitim alması için bizzat yardımcı olmaktadır. San Francisco’da meydana gelen bu enflasyon krizinin en büyük nedeni teknoloji sektörü olabilir. Ancak bu durum tersine çevrilebilir.

Dünyayı Değiştirmek İstiyorsak Önce Sistemi Değiştirmeliyiz!

San Francisco’da evsizler sorunu ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Dünyanın teknoloji devi şirketlerinin yer aldığı bir yerde evsizlik sorunu nasıl oluşabilmektedir? Bu durum dünya genelinde çok hoş karşılanmayacak bir durumdur. Bu sorunu çözmek için hayır kurumlarının ya da devletin el atmasını beklemek tek başına yeterli değildir. Biz de burada yaşıyorsak ve faaliyet gösteriyorsak biz de sorunun çözümüne katkı sağlamalıyız. Bu amaçla Silikon Vadisi’nde üst düzey yönetici olan pek çok arkadaşımla bir araya geldik. Sorunun çözümü için neler yapılabileceği hakkında fikirler ürettik.

Aktivist CEO olma konusu patronların dikkate alması gereken önemli bir konudur. Marc Benioff ve Monica Langley tarafından kaleme alınan Öncüler: Değişimin En Büyük Platformu Olarak İş Dünyası kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer kitaplara ulaşmak için aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.