aba-yayın-sanat-egitiminin-amaci-nedir

Sanat Eğitiminin Amacı Nedir?

Genç yaşlarda verilmesi gereken sanat eğitiminin amacı, daha sağlıklı ve yetenekli bireyler yetiştirmektir. Sanatın çok sayıda avantajı olduğu için gelişim sürecinde sanatla ilgilenmek doğru bir eylemdir. Sanat eğitimi sırasında, bireydeki pek çok kabiliyetin geliştiği gözlemlenmektedir. Örneğin; yaratıcılık, tasarlama, sorgulama, yorumlama ve ifade etme bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Sanatın sağladığı en önemli avantajların başında, bireyin kendisini doğru bir şekilde ifade edebilmesi gelmektedir. Kendini yeterli düzeyde ifade edebilen bir kişi de hemen her alanda başarılı olabilir. Sanatta var olan estetiklik, bireyin gelişim sürecinde, duygusal anlamda da gelişme göstermesini sağlamaktadır.

Sanat Eğitiminin Amacı Neler Sağlıyor?

Sanat eğitimi alan bireyler, mevcut bir durumu doğru ve detaylı bir şekilde algılayabilmektedir. Baktığını görebilen ve bunu ifade eden bireyler de her toplumun ihtiyaç duyduğu bireyler arasında yer alır. Sanat eğitiminin amacı eleştirel bir bakış açısına sahip olan insanlar da yetiştirmektir. Eleştirel bir bakış açısı, mevcut olanı sürekli olarak sorgulamayı gerektirir. Sorgulamanın olduğu yerlerde de değişim gündeme gelebilir. Dünyadaki her şeyin değiştiği günümüzde, mevcut bakış açılarının sabit kalmasını beklemek doğru olmaz.

Sanat, bireyin psikolojik açıdan da gelişimini desteklemektedir. Sanatla ilgilenen bireyler, toplumdaki diğer bireylere göre daha sağlıklı bir ruh haline sahiptir. Sanatın sağladığı özgür hareket etme serbestisi, bireyin iç dünyasında olumlu gelişmelere yol açar.

Sanatın Estetik Bakış Açısı Geliştirmesi

Sanat sayesinde bireyin, güzeli bulma endişesi daha da artar. Bir konuda çaba sarf eden bir birey, en sonunda o çabasının karşılığını alacaktır. Bu bakış açısına göre de, sanatla ilgilenen bireyler sürekli olarak güzel olanı aramaktadır. Güzel olanı aradıkları için de en sonunda estetik anlamda güzele ulaşabilirler. Güzele ulaşan bireyler, çevresini de güzelleştirmek için gayret gösterirler.

Günümüzde ülkelerin kalkınma düzeyleri, insanların yaşamını doğrudan etkileyen bir kıstastır. Sanat sayesinde gelişen insan kabiliyetleri, insanların daha iyi yaşamak için nasıl hareket etmeleri gerektiğini bulmalarını sağlamaktadır. Sanatın bu denli önemli olduğu bir dünyada, sanat eğitimine gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Sanat eğitiminin amacı hakkında detaylı bilgi almak için Stem’den Steam’e: Sanatı Entegre Eden Beyne Uyumlu Stratejiler ve Dersler kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer ilgi çekici yayınlara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.