aba-yayin-uretken-bir-ekosistem-icin-biyoteknoloji-stratejisitwitter9

Üretken Bir Ekosistem için Biyoteknoloji Stratejisi

Biyoteknoloji Stratejisi nedir? Biyoteknoloji ekosistemi kurulması ne anlama geliyor? Biyoteknoloji ve biyoinovasyonun etki alanı oldukça geniş ve yüksektir. Bu nedenle ülkeler bu alandaki faaliyetlerini sağlam bir teknoloji ile desteklemelidir. Öncelikli bir alan olarak, biyoteknoloji alanı kamunun daha etkin olmasını gerektirir.

Biyoteknoloji Triatlon Modeli

Türkiye’de biyoteknoloji ekosistemi kurulması ve güçlenmesi için Biyoteknoloji Triatlon Modeli önerilebilir. Bu model, biyoteknoloji alanında ürün geliştirme sürecinin üç temel aşamadan oluşması nedeniyle Biyoteknoloji Triatlonu olarak adlandırılmıştır. Biyoteknolojide ürün geliştirme sürecinde her farklı aşama farklı yetkinlikler ve uzmanlıklar gerektirir; dolayısıyla çoklu işbirliklerine ihtiyaç vardır.

İlk aşamada üniversite, biyogirişimci için gerekli olan araştırma ortamını sağlamak için yeterlidir. Ancak bu aşamada da disiplinler arası işbirliği önem taşır. Ürünün geliştirilmesi ve ürün olarak ortaya konulmasının gerçekleştiği ikinci aşama ise oldukça maliyetli ve risklidir. Bu nedenle biyogirişimci, üniversite, sanayi ve diğer yatırım kaynaklarının işbirliği içinde olması önem taşır. Son aşama ise biyogirişimcinin sanayi ile entegre olduğu, işbirliği yaptığı aşamadır. Bu aşamada üretim, pazarlama, satış gibi ticarileşmenin aşamaları sanayinin itici gücü sayesinde gerçekleşir. Biyoteknoloji stratejisi söz konusu olduğunda bir kooperatif modeli de düşünülebilir.

Peki, devlet Biyoteknoloji Triatlon Modeli’nde nasıl bir konumda yer alır? Devleti bu modelde bir destek sistemi olarak düşünmek mümkündür. İlk aşamadan son aşamaya kadar tüm süreçleri takip eder, koordinasyon ve finansal destek konusunda yardımcı olur, altyapı kaynakları sunar.

Biyoteknoloji Triatlon Modeli, biyoteknoloji alanı için üretkenliği artıracak ve biyokalkınmayı mümkün kılacaktır. Yaşadığımız çağda yenilik geliştirmek, üretmek ve ihraç etmek bir ülke için oldukça önemlidir.  Sağlam bir biyoteknoloji stratejisi ve ekosistemi biyogirişimleri odakta tutan, üniversite, devlet, sanayi ve diğer yatırım kaynaklarının biyogirişimleri çevresinde kurgulandığı bir yapıyı gerektirir. Tüm paydaşlar gerekli noktalarda hızlı ve etkin işbirlikleri kuracak konumda bulunmalıdır. Biyoteknoloji alanında nitelikli iş gücüne ihtiyaç vardır. Uzman insan kaynağı ve teknik donanıma sahip ekip gerektirir.

Biyoteknoloji Stratejisi: Hızlandırıcı Mekanizmalar

Biyoteknolojinin her alanı farklı dinamiklere sahiptir. Her alanın gerekliliklerine göre strateji gelişitirmek ve öncelikleri belirlemek üretkenlik açısından kritik bir noktadır. Farklı disiplinlerin bir arada olması önem taşıdığı için ortak çalışma sistematiğinin gelişmesi de önemlidir. Üretkenlik için ise hem devletin hem de özel sektörün biyoteknoloji odaklı hızlandırıcı mekanizmalar geliştirmesine ihtiyaç vardır. Bu sayede verimliliğin artması mümkün olacaktır.

Üretken bir ekosistem için biyoteknoloji stratejisi ve biyoteknoloji alanına dair daha detaylı bilgi için aba Yayın tarafından yayımlanan “Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz!” adlı kitaba buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla yayına ulaşmak için aba Yayın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.