Dil ve Konuşma Becerisi-Aba Yayın

Dil ve Konuşma Becerisi-Aba Yayın

Dil ve konuşma becerisi dil bozuklukları nedeniyle çocuklarda yeterli düzeyde gelişmeyebilir. Çocuklarda iletişim becerisinin gelişmemesinin nedenleri arasında; genetik faktörler, çevresel nedenler ve doğumsal işitsel sorunlar yer almaktadır. Çocuk yaşta suistimale... read more
Afazi Sendromları Nedir? Aba Yayın

Afazi Sendromları Nedir? Aba Yayın

Afazi sendromları bilinci yerinde olan bir kişinin herhangi bir psikiyatrik soruna sahip olmamasına rağmen beyinde meydana işlev bozukluğunun konuşma ya da anlama yeteneğini etkilemektedir. Bu nedenle kişinin sözlü ifadeyi anlama yeteneği ya da konuşma yeterliliğinin... read more