aba-yayin-dil-ve-konusma-becerisi-aba-yayin

Dil ve Konuşma Becerisi-Aba Yayın

Dil ve konuşma becerisi dil bozuklukları nedeniyle çocuklarda yeterli düzeyde gelişmeyebilir. Çocuklarda iletişim becerisinin gelişmemesinin nedenleri arasında; genetik faktörler, çevresel nedenler ve doğumsal işitsel sorunlar yer almaktadır. Çocuk yaşta suistimale uğrayan çocuklarda konuşma bozuklukları ve iletişim sorunları görülebilmektedir. Konuşma terapistleri sayesinde bu sorunlar profesyonel bir şekilde çözüme ulaştırılmaktadır. Terapileri yapan uzmanların bu alanda uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

Zaten konuşma terapistleri de bu alanda eğitim alan ve farklı ülkelerde farklı adlarla isimlendirilen uzmanlardan meydana gelmektedir. Dünya geneline bakıldığında yaklaşık 50 farklı ülkede konuşma terapistlerinin olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. En çok konuşma terapistinin olduğu ülke Amerika’dır. Türkiye’ye bakıldığında konuşma terapisine yönelik alan halen daha gelişme aşamasındadır.

Dil ve Konuşma Terapisti Eksikliği Nasıl Doldurulabilir?

Dil ve konuşma becerisinde görülen gelişim eksiklikleri ya da sorunları dünya genelinde konuşma terapistleri tarafından çözüme ulaştırılmaktadır. Dünya genelinde, konuşma terapisti olmayan ülkelerde bu eksiklik mevcut psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, psikolojik danışmanlar ve fizyoterapistler tarafından doldurulmaya çalışılmaktadır. Türkiye genelinde bu alanın ve mesleğin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için özel testlere ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel testlerin; Türkçe dil bilgisi özelliklerini, dilin ses ve kullanım özelliklerini ölçebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Yani Türkçe’nin dil özelliklerini göz önünde bulunduran testlerin geliştirilmesine önem verilmelidir. Ayrıca bu testleri uygulayabilecek yeterliliğe sahip uzmanların yetiştirilmesine de ağırlık verilmelidir. Günümüzde tarama niteliğine sahip bazı testler geliştirilmiştir. Bu testler konuşma terapisine yönelik olarak uygulanmaktadır.

Konuşma Terapistlerinin Görevleri Nelerdir?

Konuşma terapistleri dil ve konuşma kabiliyetlerinde görülen sorunların çözümünün yanı sıra farklı görevleri de yerine getirmelidir. Bu görevler arasında; alan hakkında kamuoyunu bilgilendirme, toplumu eğiterek yeterli bilgi seviyesine ulaştırma, diğer meslek ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunma ve alana yönelik teknolojik girişimleri gerçekleştirme de yer almaktadır. Konuşma terapistleri bu alanda danışmanlık hizmetlerini etkili bir şekilde sunarak her birime yardımcı olmalıdır. Toplumda mevcut dil ve iletişim sorunlarına yönelik gelişim düzeylerini tespit ederek yenilikler ortaya koymalıdır. Topluma uygun tarama testlerinin belirlenmesi ile dil ve konuşma becerisini artırmayı da hedeflemelidir.

Prof. Dr. Barış Korkmaz tarafından kaleme alınan ‘Dil ve Beyin: Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları’ kitabına ulaşmak için Google Books’u ziyaret edebilirsiniz. Kitabın Editörü Doç. Dr. Gamze Sart’ın bilgilendirici videolarına ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ayrıca eğitici kitaplara ulaşmak için Aba Yayın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.