otizmde-erken-tani-ve-onemi-ah-su-otizm

Otizmde Erken Tanı ve Önemi- Ah Şu Otizm

Otizmde erken tanı tedavi aşamasına bir an önce geçilebilmesi adına son derece önemlidir. Çocuklardaki otizm rahatsızlığının erken yaşta tespit edilmesi, çocukların özel bir şekilde eğitilmeleri için gereken süreyi artıracaktır. Çocukların öğrenme kabiliyetlerinin en üst düzeyde bulunduğu yaşlarda otizmin etkilerini azaltmak adına gelişim sürecine başlanmalıdır. Bu sayede çocukların süreci kolay bir şekilde geçirmeleri sağlanabilir.

Çocukların genç yaşta eğitilme kapasiteleri yüksek olduğu için, tedavi sürecinden maksimum fayda sağlamaları mümkün olacaktır. Çocukların zihinsel gelişimlerinin yüksek olduğu dönemlerde otizm için eğitilmeleri için geç kalınmamalıdır. Yaş ilerledikçe otizmin etkilerini azaltmak için ihtiyaç duyulan zihin düzeyi eskisi kadar yeterli olmayabilir. Haliyle yaş ilerledikçe rahatsızlığın etkilerini azaltmada daha sınırlı bir gelişim olabileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Otizmde Erken Tanının Önemi

Otizmde erken Tanının Önemi sürecin etkilerinin azaltılması bakımından değerlidir. Yaş ilerledikçe otizmli çocuklar, normal çocuklar gibi kendi kendilerine öğrenme süreçleri sonucunda gelişememektedir. Bu nedenle erken tanı koyularak tedavi sürecinin bir an önce başlaması gerekmektedir. Otizmli çocuklar diğer çocuklar gibi kendi kendine öğrenme yöntemleri geliştiremedikleri için bir süre sonra mevcut yetilerini de kaybetmektedir. Bunun sonucunda da sonradan düzeltilmesi oldukça zor olan bir yöne sapabildikleri de gözlemlenmektedir. Normal bir çocuk hem kendi kendine hem de çevrenin desteği ile aktif bir şekilde gelişimini tamamlarken, otizmli bir çocuğun bu gelişimini tamamlaması için sürekli ilgiye ihtiyacı bulunmaktadır. Tedavi ve eğitim sürecine erken başlamak için Bebeklerde otizm belirtileri dahi dikkate alınabilir. Otizm erken tanı çocuğun özel eğitiminin erkenden verilmesi adına hayati bir öneme sahiptir.

Otizmde Erken Tanı: İleride Yaşlarde Otizmli Bireyde Gelişim Olmaz Mı?

Otizmde erken tanı sürecin gelişimsel anlamdaki pek çok olumsuz etkisini bertaraf etmek adına çok önemlidir. Ancak Yetişkinlerde otizm belirtileri tespit edildiği anda da eğitim sürecine başlanması gerekmektedir. Çünkü insan yapısının hatalı yapıyı tamir etme özelliği, yaşın ilerlemesine rağmen otizmin etkilerinin azaltılması sırasında da işlevsel olmaktadır. İnsan, yaşlanmayla birlikte bazı potansiyellerini kaybedebilir, ancak insan her yaşta öğrenme düzeyine sahip bir yapıdadır. Hafif otizm belirtileri görülen çocuklarda tedaviye erken başlandığında otizmli çocuklara pek çok beceriler kazandırılabildiği yapılan çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Otizmde erken tanı çocukların dil gelişimleri ve sosyal anlamda gelişme göstermeleri açısından önemli olmaktadır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Barış Korkmaz tarafından kaleme alınan ve Aba Yayınevi tarafından basılan Ah Şu Otizm kitabına ulaşabilirsiniz.