otizm-ile-karistirilan-hastaliklar-ah-su-otizm

Otizm İle Karıştırılan Hastalıklar- Ah Şu Otizm

Otizm ile karıştırılan hastalıklar çocuklarda küçük yaşlarda otizmden farklı özellikler sergileyen hastalıklardır. Bu rahatsızlıkların seyri ve özellikleri otizmle benzerlik göstermesine rağmen bu rahatsızlıklar otizm ile karıştırılabilmektedir. Çocukluk döneminde görülen; doğumsal sağırlık, çocukluk dönemine özgü konuşma problemleri, çocukluk dönemi depresyonu, zeka geriliği ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklar otizm sanılabilmektedir.

Bu nedenle, tartışmalı tanı durumlarında çocuk psikiyatrı ve çocuk nöroloğu ile yakından işbirliği içinde olunmalıdır. Gelişmiş ülkelerde otizm ile ilgili kuşku uyandıran bir durum meydana geldiğinde, çocuk detaylı bir işitme testinden geçmektedir. Bu konu hassas bir öneme sahiptir, çünkü doğuştan gelen işitme engeline sahip bir çocuk, otizm rahatsızlığının belirtilerini gösterebilmektedir.

Otizm İle Karıştırılan Hastalıklar Nasıl Anlaşılabilir?

Otizme benzeyen hastalıklar farklı testler sonucunda ortaya koyulabilmektedir. Otistik çocuğun hareketleri ile başka rahatsızlıkların yol açtığı eylemler benzerlik gösterebilmektedir. Yanıltıcı bir sonuçla karşılaşmaktan kaçınmak için doğru testlerin uygulanması gerekmektedir. İşitme kayıplarına yönelik testler bu aşamada son derece önemlidir. Otizmli bir çocuğun işitme düzeyinin normal olduğu gözlemlense de yine de işitme testlerinin yapılmasına önem verilmelidir.

Bu nedenle otizmli gencin kulak-burun-boğaz muayenesinden geçirilmesi gerekmektedir. Çocukta mevcut olan ağır konuşma bozukluklarını ilk aşamada anlamak kolay olmayabilir. Hekimlerin tanıyı koymadan önce, çocuğu belirli bir süre boyunca gözlemlemesi doğru olacaktır. Ayrıca bu konuda diğer hekimlerin görüşlerine başvurulması da tavsiye edilebilir. Hafif otizm belirtileri dışında bebeklerde doğuştan gelen görme bozukluğu olduğunda, bebek çevresine tepki vermeyecektir. Bu durum da otizm rahatsızlığı ile karıştırılabilmektedir.

Otizm Tanısı Koymak İçin Ne Yapılmalıdır?

Otizm ile karıştırılan hastalıklar arasında bebeklerde gözlemlenen doğuştan görme bozuklukları sıklıkla karşılaşılan durumlarındandır. Otizm ile doğuştan görme bozukluğu rahatsızlığı arasında tam olarak ortaya koyulamayan bir ilişki bulunmaktadır. Doğuştan görme engeli bulunan ve otizm tanısı koyulan çocukların beşte biri, dil gelişimi sonucunda iyileşebilmekte ve otizm tanısı ortadan kalkabilmektedir. Kuşku duyulan tüm durumlarda çocuk nöroloğu ile göz hekiminin görüşlerine başvurulmalıdır. Otizm testi otizmi diğer rahatsızlıklardan ayırmaya yaramaktadır. Ancak otizm ile karıştırılan hastalıklar ayrıştırılma aşamasında, belirli süreli gözlem ve diğer hekimlerin görüşlerine başvurulması sonucunda tanının koyulması kolaylaşacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Barış Korkmaz tarafından kaleme alınan ve Aba Yayınevi tarafından basılan Ah Şu Otizm kitabına ulaşabilirsiniz.