Kodlama

Aba Yayın: Kodlama ile Okulöncesinde Bir Adım Önde!

Okulöncesi Kodlama Eğitimi

Kodlama olarak da bilinen programlama en basit haliyle yazılım oluşturma işlemine denir. yazılım oluşturmak demek bir bilgisayara yerine getirmesi için bir dizi talimatlar oluşturmak demektir. bu talimatlara teknoloji dünyasında kaynak kodu denir. kaynak kodu bilgisayarın dilinden yazılmış yazılı yönergeler veya talimatlardır diyebiliriz. diğer adı source code olan kaynak kodu bizim bildiğimiz dillerde yazılan bir şey değildir. bu işlemi yapabilmek için ruby ya da Python adı verilen özel programlar kullanılır. yani kodlama yapmak isteyen bir kişinin bu programları da yeteri kadar kullanabilmesi gerekir.

Çocuklara neden erken dönemde kodlama öğretmeliyiz?

Düşüncelerinizi rasyonel ve sıralı bir şekilde ifade etme becerisine sayısal ya da  hesaba dayalı düşünme denir. Bu, çok sayıda öğrencinin edinmekte zorlandığı bir şey olmakla beraber yüksek seviyede bilişsel beceri gerektiren bir düşünme şeklidir. Bu düşünce şekli oldukça zordur ve bilgisayarların nasıl düşündüğünü anlatan kodlama programına benzer. Aynı zamanda, problemleri bir araya getirebilme ve ardından sorunları mantıklı bir şekilde çözme süreci olarak da düşünülebilir.

            Kodlama günümüzde yeni okuryazarlık olarak giderek popülerleşmekte ve değer kazanmakta. Gelecekte başarılı olmak için, insanların temel teknolojilerde akıcı olması gerekecek gibi görünüyor.. Yeni çalışanların kendilerini ifade etmeleri ve dijital teknolojileri kullanarak yeni olanaklar yaratmaları beklenir.

            Kodlamayı erken yaşlarda öğrenmek yaratıcılığı kolaylaştırır. Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak kutunun dışında düşünmeyi daha iyi yapabilen yaratıcı zihinlere sahiptirler. Kodlamanın ve çözüm bulmanın sonsuz çeşitliliği, çocukları yaratıcı potansiyellerini en üst düzeye çıkararak zihinsel esnekliklerini geliştirir.

            Şimdi ve geleceğin küresel ekonomisinde rekabet edebilmek için öğrencilerin teknoloji konusunda kapsamlı bir özgeçmişe sahip olmaları gerekir. Belki de gelecekte kodlamanın bilinmemesi, okumayı bilmeme ile karşılaştırılabilir.

            Günümüzün teknolojisine uyum sağlamak için

            Günümüzde çoğu insan hala bilgisayar kodlamasını veya programlamasını, nüfusun azınlığına çekici gelen, oldukça teknik ve hatta lüks bir aktivite olarak görüyor. Gerçeklik ise kodlamanın yeni bir okuryazarlık anlayışı olmaya başladığı yöndedir. Gündelik hayatta, özellikle günümüzün dijital dünyasında yararlı olan bir beceridir.

            Kodlama, sanal gerçeklikten beri eğitimle iç içe giden en büyük trendlerden biri haline geliyor. Bu nedenle, tüm dünyadaki ebeveynler ve okullar çocuklara kod yazmayı öğretmekle ilgileniyorlar. öyle ki bazı ülkelerde basit kodlama dersleri  müfredata bile eklendi.

            Genç yaşta kodlama ve yazılım programlamasını desteklemenin tüm bu faydalarını göz önünde bulundurun; Çocuklarınızın bazı bilgisayar programlarını öğrenmesine yardımcı olarak onlarla birlikte öğrenebilirsiniz!