aba-yayin-ogrenmeyi-etkileyen-faktorler-5-unsur-nedir

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler: 5 Unsur Nedir?

Öğrenme söz konusu olduğunda hangi yöntemlerin etkili olduğu merak edilmektedir. Ancak etkili yöntemlerden önce öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir sorusu cevaplanmalıdır. Bu süreçte öğrenme eylemini etkileyen beş önemli unsur olduğu görülmektedir. Sonuç olarak öğrenme eyleminde etkili olan beş unsur şunlardır:

 • Bağlam,
 • Tetikleyiciler,
 • Süreçler,
 • Sistemler,
 • Yapılar.

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler: Bağlam Unsuru

İnsanları öğrenme süreçlerinde bağlam unsuru önemlidir. Bu nedenle; bağlamı örnek vererek açıklamak daha doğru olacaktır. İnsan için öğrenme eylemi herhangi bir yerde gerçekleşmektedir. Yani okulda, evde, dışarıda ya da işyerinde öğrenme gerçekleşmektedir. Ayrıca insanın mevcut durumuna göre insanın sağlık durumu iyi olabilir ya da kötü olabilir ancak yine de öğrenme gerçekleşir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan bağlam da tam olarak bunu anlatmaktadır. Sonuç olarak amaçlanan ise okulda ve beynin gelişmesi için olumlu bağlamda etkide bulunmayı sağlamaktır.

Öğrenme Unsurları: Tetikleyiciler ve Diğerleri

İnsanların öğrenme zincirinde yer alan bir diğer unsur tetikleyicilerdir. Bunlar iç ve dış tetikleyiciler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca sistem içerisinde yer alan başka bir unsur yapılardır. Çoklu yapılar; hipotalamus, amigdala, periferal sistem ve prefrontal korteks olarak örneklendirilebilir. Bununla birlikte; unsurlar arasında yer alan süreçler; konuşmayı dinlemek ve yüksek sesten irkilmeyi ifade etmektedir. Ayrıca sistemler; bilişsel, duygusal, sempatik ve parasempatik yollar şeklinde örneklendirilmektedir.

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler: Sonuç Olarak Öğrenmek!

Zincirin en önemli halkasını ise öğrenmek eylemi oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında ‘öğrenmek’ beyinde bellek oluşturan fiziksel bir değişikliktir. Öğrenme kendini farklı zamanlarda ve şekillerde gösterebilmektedir. Yani eylem sonucunda, öğrenen kişinin bilinçli bir eylemi şeklinde öğrenme kendini belli edebileceği gibi, bellekte saklanarak ileri bir zamanda da ortaya çıkabilmektedir. Öğrenmeyi etkileyen unsurlar arasında bulunan bağlam, öğrenme eylemini konumlandırmaktadır.

Öğrenme Sürecinde Ortaya Çıkan Sorular

Öğrenme sürecinde öğrenen kişinin kafasında oluşan sorular, bu süreci geliştirebileceği gibi öğrenmenin engellenmesine de neden olabilmektedir. Bu sorular genel olarak şunlardır:

 • Öğrenme amacına uygun mu?
 • Öğrenmek için bir aciliyet var mı?
 • Bugün nasıl hissediyorum?
 • Ortam iyi aydınlatılmış mı?
 • Ortamdaki hava temiz mi?
 • Dışarıdan gelen sesler minimum düzeyde mi?
 • Konuyla ilgili önceden bilgim var mı?

Öğrenmeyi etkileyen faktörler doğru bir şekilde anlaşılmalıdır. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından yazılan Beyin Temelli Öğrenme: Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenciler Aslında Nasıl Öğrenir? Kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici kitaplara ulaşmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.