aba-yayın-neden-beyin-temelli-ogrenme

Neden Beyin Temelli Öğrenme?

Öğrenme yöntemleri arasında hangisinin daha etkili olduğu merak edilmektedir. Bu merak bizleri, neden beyin temelli öğrenme yöntemine ihtiyaç duyulduğunu araştırmaya sevk etmektedir. Beyin odaklı öğrenme yöntemi, beyindeki öğrenme sistemlerinin yapısına uygun bir metot olarak oldukça verimlidir. Beynin öğrenme sistematiğine uygun bir metot, her zaman daha kalıcı olmaktadır. Beyinde yer alan nöronlar, öğrenme aşamasında etkilidir.

Nöronlar arasında bağ oluşturmak, öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Nöronlar arasında yer alan bağlara sinaps adı verilmektedir. Bu bağlar sayesinde öğrenmek ve daha önce öğrenilen bilgiyi hatırlamak mümkün olmaktadır. Öğrenme süreçlerine beynin birden çok sayıda bölümünü dahil etmek gerekmektedir. Örneğin, öğrenme aşamasında beynin sağ ve sol kısmını aynı anda çalıştıran metotlar öğrenmede kalıcılığı sağlamak adına yararlıdır.

Neden Beyin Temelli Öğrenme Tercih Edilmeli?

İnsanların zamanı ve enerjisi kısıtlıdır. Bu kısıt altında en optimal şekilde öğrenme eylemi gerçekleştirilmelidir. Öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirme isteği neden beyin temelli öğrenme metoduna gereksinim duyulduğunu açıklamaktadır. Öğrenme eylemini daha verimli hale getiren beyin odaklı öğrenmede, çok sayıda unsurun dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, öğrenme ortamı, öğrenmeyi direkt olarak etkilediği için öğrenme şartlarının sağlanmasına dikkat edilmelidir. Dikkat dağıtan bir ortamda öğrenmenin mümkün olmayacağı açıktır. Dikkat dağıtıcı uyaranlar, öğrenme için ihtiyaç duyulan dikkatin oluşmasını önlemektedir. Beyin odaklı yöntem sayesinde kalıcı öğrenme daha kısa sürede gerçekleşebilir. Günümüzde zorlu sınavlara hazırlık aşamasında, beyin odaklı öğrenmeden yararlanılmalıdır.

Öğrenme Sürecinde Neler Olmalıdır?

Öğrenme sürecine çok sayıda unsurun dahil edilmesi gerekmektedir. Örneğin duygular, öğrenme sürecinin kalıcılığını etkilemektedir. Öğretmenler, ders sırasında öğrencilerin duygularını dikkate aldıklarında daha verimli öğretme gerçekleştirebilirler. Öğrenme sırasında bilinçli ve bilinçsiz öğrenme meydana gelmektedir. Bilinçli öğrenme sırasında beynin birden çok işlevini aynı anda çalıştırmak gerekir. Örneğin, öğrenmeyi hem görsel hem de işitsel olarak sağlamak, sinirler arasındaki bağların daha güçlü gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak adına, sinirler arasındaki bağı güçlendiren her yöntem önemli sayılmaktadır.

Neden beyin temelli öğrenme yöntemini uygulamalısınız? Öğrenmede beyin odaklı öğrenme ne kadar işlevsel? Beyin odaklı öğrenme hakkında daha fazla bilgi almak için Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden erişebilirsiniz. Diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz.