aba-yayın-molekuler-tarim-nedir-hangi-faydalari-sunar

Moleküler Tarım Nedir? Hangi Faydaları Sunar?

Biyoteknoloji hemen her alanda dikkat çeken uygulamaları beraberinde getirmektedir. Bilim insanları tarafından biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar her sektörde önemli buluşları ortaya çıkarmaktadır. Moleküler tarım biyoteknoloji alanının sağladığı bir nimet olarak ülkelere pek çok avantaj sağlamaktadır. Yeni gelişmeler tarım alanında da verimli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Genetik biliminin klasik kurallarını ortadan kaldıran yeni uygulamalar, tarım sektöründe fark yaratan uygulamalar olmaktadır.

Moleküler yöntemler sayesinde bitkilere etki edilerek istenen sonuçlar bitkilerden sağlanmaktadır. Bu sayede bitkinin üretmesi istediği maddeler kolaylıkla üretime konu olmaktadır. Biyoteknolojik yöntemler sayesinde protein ve metabolit üretimi mümkün hale gelmektedir. Sonuç olarak bu üretimler için geniş alanlara da ihtiyaç duyulmamaktadır. Klasik tarımda ihtiyaç duyulan büyük ve geniş alanlara, yeni yöntemler sayesinde ihtiyaç duyulmaması, uygulamanın daha kolay hale gelmesini sağlamaktadır.

Moleküler Tarım Maliyet Avantajı Sağlıyor

Biyoteknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler moleküler tarım söz konusu olduğunda ciddi bir maliyet avantajı ortaya koymaktadır. Bu alanda yapılan üretimlerde ilaç etken maddelerin de üretime konu olması, ilaç üretiminde ekonomik sonuçlar oluşturmaktadır. Bu alandaki bir diğer önemli avantaj ise üretimlerin ihtiyaç duyuldukça yerine getirilebilmesidir. Yani ihtiyaç duyulmadan stok birikimi yapma gereği oluşmamaktadır.

Biyoteknoloji alanındaki üretimler ilaçlarda yan etkilerin görülmesini de engellemektedir. Bu durum sağlık açısından oldukça önemli sayılmaktadır. Moleküler üretimlerin daha yeni bir yöntem olması, bu yöntemlere biraz çekinceli bir yaklaşım sergilemeye yol açmaktadır. Genetik mühendisliğinin ilgi alanına giren bu üretim yöntemi halen daha pek çok ülke tarafından kabul edilmemektedir.

Geçmiş dönemlerde tarımda yaşanan yeniliklere bitki iyileştirmesi çalışmaları damga vurmuştur. Bu çalışmalar bitkilerin daha verimli ve sağlıklı olmasını sağlamıştır. Yakın geçmişte ise; hibrit tohumlar, yeşil devrim ve ıslah teknolojilerindeki yenilikler ortaya çıkmıştır. Şu an insan sağlığı için bitkilerin ıslah edilmesi ve ikinci yeşil devrim için çalışmalar yapılmaktadır. Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler de tarımdaki gelişmelere ciddi anlamda hız katmıştır.

Moleküler Bitki Üretimleri Neden Önemli?

Moleküler tarım sayesinde bitkisel üretimlerden elde edilen çıktılar her anlamda öncekilere göre daha faydalıdır. Tarımsal biyoteknoloji kimyasal ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmadan genetik müdahaleler sonucunda zararlılara dayanıklı ürünler üretilmesini sağlamaktadır. Bu bitkisel üretimler aynı zamanda yüksek protein ve vitamin bileşenlerine de sahip olmaktadır. Biyoteknoloji alanında, bitkilere müdahale etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Moleküler Tarım Nedir? Moleküler Belirteçler Ne İşe Yarar?

Genetik üretim nedir sorusunun cevabı moleküler üretimle yakından ilişkilidir. Moleküler belirteçler üretilen mahsullerin gen ile ilgili olan modifikasyon özelliklerin seçilmesi yoluyla benimsenmektedir. Genetik varyasyon, laboratuvardaki moleküler ve diğer göstergeler göz önüne alınarak incelenmelidir. Bu tarz bilgiler genetik gelişim için hayati bir öneme sahiptir. Moleküler belirteçler sayesinde üreme eylemi daha doğru bir biçimde yerine getirilmektedir. Bu durum, gelecek nesillerin istenmeyen özelliklerden sıyrılmalarına yardımcı olan bir teknolojik gelişmedir.

Biyoteknoloji Yöntemleri Hangi Faydaları Sunar?

Moleküler tarım bitki üretimini, istenen şekilde yönteme imkanı tanıyan teknikleri içermektedir. Bu sayede daha yüksek verime sahip olan stabilize üretimler mümkün olmaktadır. Bu bitkilerin, üretim yöntemi sayesinde abiyotiklere karşı dirençleri oldukça yüksektir. Biyoteknoloji yöntemler kullanılarak tarımda güvenli bir üretim sağlanmaktadır. Aynı zamanda tarımdaki üretimin sürdürülebilir bir şekilde devamı da garanti altına alınmaktadır. Tarımsal uygulamalarda çiftçilerin dikkate etmeleri gereken hususlar eğitimli insanlar tarafından anlatılmaktadır.

Dünyada artan nüfusa daha verimli tarım ürünleri sunulurken aynı zamanda daha düşük maliyetli üretimler ortaya koyulmaktadır. Daha küçük toprak alanlarını etkili bir şekilde kullanarak üretimin küçük alanlarda dahi devamına imkan tanımaktadır. Bu sayede, tarım için yalnızca büyük alan kullanım zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Moleküler laboratuvar ortamlarında kolaylıkla yürütülebilen çalışmalar sonucunda üretimden alınan ürün miktarı artmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar her geçen gün hızlı bir şekilde çoğalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapılan biyoteknoloji çalışmaları daha önceki tarihlerde başlamış olmakla birlikte bu ülkelerin tarım verimlilikleri de aynı oranda artmıştır.

Moleküler tarım hakkında daha detaylı bilgi almak için Dr. Sevgi Salman Ünver ve Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz tarafından kaleme alınan Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz! kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesi üzerinden göz atabilirsiniz.  Güncel konulardan hazırlanmış videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz.