aba-yayin-matematik-korkusu-nedir-aba-yayin

Matematik Korkusu Nedir? Nasıl Üstesinden Gelinir?

Günümüzde çocuklarımızda görülen önemli bir duruma ismini veren matematik korkusu kavramıdır. Bu kavram ‘matematik endişesi’ olarak da adlandırılabilir. Bu endişenin temeli matematik bilimini öğrenmeye ve dersi çalışmaya yönelik olmaktadır. Bu endişe aslında yeni ortaya çıkan bir durum olmamakla birlikte uzun zamandan beri kendini göstermektedir. Bu gerginlik hissi, sayıların kullanılmasına ve herhangi bir matematik probleminin çözülmesine yönelik bir hissiyattır. Bu durum pek çok insanda görülmekle birlikte; yaş, ırk ya da cinsiyete bağlı bir endişe hali değildir. Endişe farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir ve evde, okulda ya da toplumda kendini gösterebilir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre bu endişe hali ortaokul öğrencilerinde daha yaygın olarak görülmektedir. Öyle ki, ortaokul öğrencilerinin %60’ında matematik kaygısı bulunmaktadır.

Matematik Korkusu Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?

Matematik korkusunun nedenleri pek çok etken tarafından belirlenmektedir. Ancak en çok dikkat çekeni, öğrencilerin geçmiş ya da güncel matematik derslerinde yaşadıkları olumsuz deneyimler olarak görülmektedir. Bu nedenle pek çok öğrencide sayılarla ilgili bir özgüven eksikliği dikkat çekmektedir. Cinsiyet bazında incelendiğinde, kadınlarda bu durum erkeklere göre daha sık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Korku derinlemesine incelendiğinde ise altında bir özgüven eksikliği ya da başaramama korkusu yer almaktadır.

Matematik endişesi olan insanlardaki başaramama korkusu, zihne olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu olumsuz etkiler durumu iyice kötüye götürebilmektedir. Matematik sınavlarında öğrencilere verilen zaman kısıtları bu endişeyi ortaya çıkaran etkenlerden birisidir. Bir matematik probleminin çözümü için öğrencilere genellikle belirli bir zaman dilimi verilmektedir. Ancak herhangi bir kelimeyi hecelemeleri istendiğinde ise bu tarz bir zaman sınırı koyulmamaktadır.

Matematiğe Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir?

Matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmek için neler yapılabilir sorusuna net ve somut bir cevap vermek gerekmektedir. Şu unutulmamalıdır, bir öğrenci matematik öğrenmek ya da matematik problemlerini çözebilmek için herkes gibi normal bir nörolojik sisteme sahiptir. Bu korkuya sahip olan öğrencilerin öncelikle başarısızlık korkusunu yenmesi ve hafızasını başarı düşüncesi ile tazelemesi gerekmektedir. Bu durum sanıldığı kadar kolay bir şey değildir. Çünkü öğrenci bu aşamada yardım almalıdır. Bu durumun önüne geçilmediği takdirde öğrencinin matematik dersinde başarısız olduğu ve düşük notlar aldığı görülecektir. Matematik korkusu için profesyonel bir destek almak her zaman için olumlu sonuçlar sağlayacaktır.

David A.Sousa tarafından yazılan ve Aba Yayın tarafından satışa sunulan ‘Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir?’ kitabına ulaşmak için Google Play Store’u ziyaret edebilirsiniz.