Maker Olmak İçin

Maker Olmak İçin

Hızla ilerleyen teknolojinin biraz da zorunlu kılmasıyla son yıllarda STEM eğitimine verilen önemin artması ve teknolojiye ilginin daha geniş kitlelere yayılması gibi gelişmelere paralel olarak Maker Hareketi de kendine her gün yeni takipçiler ediniyor. Kendin Yap (DIY) ve Birlikte Yap (DIT) tekniklerini üretim süreçlerinde uygulayan makerlar, yaratıcı düşünceyi kullanarak yaptıkları tasarımları, uygun araçlardan ve mümkün olduğunca atıl durumdaki malzemelerden yararlanarak ürünlere dönüştürürler. Paylaşımın en önemli unsurlardan biri olduğu Maker Hareketi, üretim sürecinde fikir alışverişini ve ortak iş görmeyi özendirir. Dünya geneline bakıldığında her gün yeni bir maker grubunun bir start-up kuruluşu olarak piyasaya adım attığı görülüyor. Bunların kimi hatırı sayılır karlar elde edip kısa sürede büyüyebiliyor. Peki tüm bunlar için önce ne yapmak gerekiyor? Bir maker olmak için nereden başlamak gerekiyor?     

Maker Terimlerine Aşina Olmak

Maker kültüründe önemli yeri olan bir kaç kavram ve terimi bilmek işimizi kolaylaştıracaktır. Örneğin aşağıdaki terimlerle başlayabilirsiniz.

Making:  Teknolojiyi, materyalleri ve uygun araçları kullanarak yeni olasılıklar keşfetmek ve yaratmak.

Maker: Etrafındaki dünyayı kurcalamak ve yeniden yaratmak arzusu ile üreten kişi.

Hack: Bir yazılımı ya da donanımı modifiye ederek bir problemi çözmek.

Kit: Bir ürünü oluşturmak için gerekli parçaların tümünü içeren kitler, kullanıcı tarafından birleştirilmek üzere montajsız halde paketlenmiştir. Maker kitleri daha çok elektronik ve robotik alanındadır.      

Arduino: Popülerliği gittikçe artan ve bir çeşit tekkart mikrobilgisayar olan bu açık kaynaklı donanım, gömülü sistem tasarlamayı kolaylaştırması amacıyla yaratıldı. 

Birlikte Yap

Maker Hareketi ilk gününden bugüne çok yol katetti fakat ruhu değişmedi. Henüz tamamlanmamış olsa da sonucu başarısızlık olsa da üretim sürecini ve edinilen bilgiyi paylaşmak bu harekete özgü birlikte yap prensibinin olmazsa olmazı. Projelerin, fikirlerin ve teknikerin paylaşılması bir yandan üretken online ya da birebir temas halindeki yerel maker toplulukların oluşmasına vesile oluyor, bir yandan da makerlığa yeni başlayacak olanlar için büyük kaynak teşkil ediyor. 

Sıfırdan Maker Olmaya

David Lang’in kaleme aldığı ve Gamze Sart’ın çevirisiyle  Aba Yayınları’ndan çıkan “Sıfırdan Maker Olmaya adlı kitap, maker olmayı düşünenler için bir başucu rehberi niteliğinde. İçerisinde maker olmakla ilgili oldukça değerli bilgilere rastlayabileceğiniz çalışma, “işe başlıyoruz, birlikte yap, maker zihniyeti, aletlere erişim, zanaatkarlık, dijital üretim, birden bine, profesyonel hayata geçen makerlar, daha fazla maker üretmek” ve “son söz” olmak üzere toplam on başlığa ayrılmış. Her başlık ele aldığı konu çerçevesinde detaylı bilgiler içeriyor.

Kaynakça:

Sıfırdan Maker Olmaya”, David Lang