Maker Alanları ve Yaratıcılık

Maker Alanları ve Yaratıcılık

Maker alanları; sanat, el sanatları, bilim ve teknoloji ile yaratıcılık, inovasyon ve oyun kavramlarını harmanlayıp STE(A)M becerilerini geliştirmedeki başarısıyla tüm dünyada ilgi topluyor. Her gün yeni bir okulda maker alanı açılırken, özellikle okul kütüphanelerinin vazgeçilmez bir parçası olma yolunda ilerleyen maker alanları, somut bir şey üretmenin getirisi olarak öğrenci katılımını en üst seviyeye çıkarması, kendine güveni artırması, tasarımsal düşünce yetilerini geliştirmesi sayesinde eğitim araştırmalarının da konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar maker alanlarının katılımcılar üzerindeki olumlu etkilerini teyit etmiştir.

Maker Alanlarıyla Geleceğin Tasarımcıları Olmak

Maker alanları, tek başına bilim veya bilgisayar laboratuvarı, ahşap ya da sanat atölyesi olmayıp bunların ortak belli öğelerini aynı alan içerisinde bulundurur. Maker alanlarında tüketmek yerine üretmek için desteklenen katılımcılar, özellikle de çocuklar, geleceğin tasarımcıları olmayı öğrenirken, ortaya koyduklarıyla kendilerine güvenlerini geliştirip dünyada görmek istedikleri değişimi ürettikleriyle gerçekleştirebilecekleri bilincine erişirler.

Yaratıcılık Ekseninde Biraraya Gelen Maker Topluluğu

Yapısalcı eğitim felsefeleriyle yakından ilişkili olan “yaparak öğrenme” kavramı ekseninde işleyen maker alanları çok farklı tipte ve boyutta olsa da hepsinin sahip olduğu ortak düstur aynıdır: “Sadece tüketme, üret”.  İnsanlar maker alanlarında öğrenmek, üretmek ve paylaşmak için biraraya gelirler. Deneyerek, hatalardan ders çıkarma yoluyla öğrenerek, mevcut problemlere yaratıcılığı kullanıp yenilikçi çözümler tasarlayarak üretmek için kolları sıvayan bir çok kişi maker alanlarında kendine yer ediniyor. Açık kaynaklı yazılımlar ve donanımlarla paralel bir ilerlemeye sahip olan maker hareketi Arduino ve Rasberry Pi gibi araçlar, Make Dergisi gibi yayınlar ve Instructables, Thingiverse ve Kickstarter gibi internet platformlarıyla dirsek temasındadır. Maker alanları sadece son teknoloji kullanılarak üretim gerçekleştirilen alanlar değil aynı zamanda yaratıcı düşünce ve yenilik geliştirme ekseninde biraraya gelmiş zihin yapısındaki insanlardan oluşan bir topluluktur.   

Maker Alanlarında Gerçekleştirebileceğiniz Yaratıcı İşler  

Maker alanları geniş bir yelpazedeki araçları, materyalleri ve aktiviteleri aynı alanda toplamalarıyla tek bir konuya odaklanmış diğer atölyelerden ayrılır. Maker alanlarında gerçekleştirilebilecek muhtemel bazı aktiviteler şunlardır: El işleri, ahşap işleri, ürün prototipleme, elektronik, robotik, sayısal üretim, kinetik ürün tasarımı, tekstil ve dokuma çalışmaları. 

Yüksek Öğrenimde Maker Alanları

Akademik maker alanları, barındırdığı yaratıcılığı, yenilikçi bakış açısına sahip olmayı, eleştirel düşünmeyi, takım olarak çalışma becerisini, mevcut bilginin uygalamaya dökülmesi pratiğini geliştirici potansiyeliyle yüksek öğrenimde de hızla yerini alıyor. Maker alanları ortak çalışmayı ve disiplinlerarası etkileşimi ön plana çıkararak hibrit öğrenmeyi zenginleştiriyor. Kampüslerdeki maker alanlarında geliştirilen teknoloji, getirdiği yeniliklerle ve yaratıcı çözümlerle yeni olasılıklar yaratırken ekonomiyi de besliyor.

Kaynakça: