aba-yayin-fetal-alkol-sendromu-nedir-aba-yayin

Fetal Alkol Sendromu Nedir? Aba Yayın

Fetal alkol sendromu, gebelik sırasında alkol alan annelerin çocuklarında ortaya çıkabilen bazı anomalilere işaret eder. Semptomlar, normal olmayan bir görünüm, kısa boy, düşük vücut ağırlığı, küçük kafa boyutu, zayıf koordinasyon, düşük zeka, hipotoni, davranış sorunları, öğrenme güçlükleri, işitme veya görme ile ilgili sorunları içerebilir. Genel gelişme geriliği, santral sinir sistemi bulguları gibi problemler ortaya görülebilir. Fetal alkol sendromu yaşayan bireylerde okul çağında çeşitli problemler görülebileceği gibi, motor işlevler ve dikkat bozukluklarına da rastlanabilir. İlerleyen süreçlerde alkol ve uyuşturucuya dair problemler yaşama olasılıkları diğer bireylere göre daha yüksektir.

Fetal Alkol Sendromu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kızılderililerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde daha sık görülmektedir. Fetal alkol sendromuna sahip bireylerde, zeka düzeyi genellikle 60-70 arasındadır ve bu durum 1000’de 1-3 arası sıklıkla mental rötardasyonun başta gelen nedenlerinden biridir.

Fetal Alkol Sendromu: Yüz Anomalileri ve DEHB Görülebilir

Fetal alkol sendromunda, karakteristik yüz anomalileri (Filtrum hipoplazisi, üstçene hipoplazisi, altçene hipoplazisi, prognati, dudak/damak yarığı, mikrodonti, mine hipoplazisi vb.), ve mikrosefali, hipotoni ve büyüme-gelişme geriliğinin yanı sıra aşırı hareketlilik görülür. Okul çağında fetal alkol sendromuna sahip pek çok birey dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alır. Dikkat eksikliği ve hiperkativite bozukluğu yaşayan kişilerde sık hata yapma, unutkanlık, dinlemekte güçlük, organize olma ya da programlama yapmada zorluk gibi belirtiler görülür.

Öğrenme Sorunları Ön Planda Olabilir

Fetal alkol sendromuna sahip olan çocuklar doğum sonrasında da genellikle elverişsiz sosyokültürel şartlara maruz kalırlar. Bazı çocuklarda, fiziksel problemler daha hafif görülürken; öğrenme problemleri ve çeşitli nöropsikolojik eksiklikler (soyut düşünce, problem çözme becerisi, motor işlevler, dikkat ve kısa süreli bellek sorunları gibi) ön plana çıkabilir.

Dil Gelişimine Ait Sorunlar Mevcuttur

Fetal alkol sendromuna bağlı olarak pek çok dil gelişimi sorunu ortaya çıkabilir. İfade edici sözcük dağarcığının azalması söz konusu olur. Artikülasyonda bozulma meydana gelir ve dilin azalmış bir karmaşıklığı olduğu görülür. İşitme kaybı ve işleyen bellekteki sorunlar nedeniyle anlama ve öğrenme güçlüğü görülür. Ağırlıklı olarak pragmatik yetiler de bozulmalar meydana gelir. İetişimi başlatamama, duygusal patlamalar ve incelikli toplumsal ipuçları karşısında yanıtsız kalma gibi durumlar söz konusu olabilir.

Fetal alkol sendromu, dil gelişimi sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme sorunları ve benzeri pek çok konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz aba Yayın tarafından yayımlanan ve editörlüğünü Doç. Dr. Gamze Sart’ın üstlendiği, Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın “Dil ve Beyin” adlı kitabına buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla yayına ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.